Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

Omgaan met suïcide op school

Pagina delen

Suïcide is een van de meest voorkomende doodsoorzaken bij jongeren. Haast elke school krijgt ermee te maken. Gelukkig kent niet elke suïcidegedachte of -poging een onomkeerbare afloop. Omdat jongeren veel tijd doorbrengen op school, kunnen gedrags- en stemmingsveranderingen tijdig opgemerkt worden door schoolpersoneel en leeftijdsgenoten. De schoolomgeving is dan ook de plaats bij uitstek om schoolpersoneel, leerlingbegeleiders en leerlingen te informeren over suïcidaal gedrag.

'Omgaan met suïcide op school. Een preventiedraaiboek' is een concreet hulpmiddel voor scholen die een draaiboek suïcidepreventie willen maken, aangepast aan de eigen realiteit. Zo kun je als directeur, leerkracht, lid van het ondersteunend personeel, CLB-medewerker of medewerker van de naschoolse opvang sereen en gepast omgaan met de gevoeligheden en emoties die met suïcide(gedachten) van jongeren gepaard gaan.

De tekst werd geschreven door Suïcidepreventiewerking van de centra voor geestelijke gezondheidszorg (CGG-SP) en Werkgroep Verder in overleg met het GO!.

Witte Boekomslag Met Titel 'OMGAAN MET SUÏCIDE OP SCHOOL', Subtitel 'Een Preventiedraaiboek

Suïcidepreventiewerking van de CGG's

De suïcidepreventiewerking van de CGG's richt zich tot belangrijke sleutelfiguren inzake suïcidepreventie en organiseert vormingen aangepast aan de noden en behoeften van deze sleutelfiguren. Tevens ondersteunt de CGG-SP organisaties zoals scholen in het opmaken van een suïcidepreventiedraaiboek.

Werkgroep Verder heeft ter zake heel wat expertise opgebouwd en werd in het kader van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie door de Vlaamse overheid erkend als organisatie met terreinwerking in de zorg voor nabestaanden na zelfdoding. Werkgroep Verder laat lotgenoten met elkaar in contact komen, ijvert voor een respectvolle en juiste berichtgeving over zelfdoding in de media, geeft vorming en informeert en sensibiliseert de samenleving over (rouwen na) zelfdoding.

Reeks 'omgaan met...'

Deze publicatie past in een reeks 'Omgaan met…' waarmee het GO! directeurs, leerkrachten, ouders en andere betrokkenen een helpende hand wil reiken. Op een overzichtelijke en bondige manier wordt weergegeven welk beleid een school zou kunnen voeren of opzetten rond een 'zorgwekkend' thema.

Hoe moet ze in een bepaalde situatie optreden, welke handelingen mag of kan ze wel of niet stellen ten aanzien van de betrokken leerling, de klasgenoten, het personeel en de ouders?

Bestellen

Heb je een vraag?

Johanna Laurent - 02 790 94 04

Of stuur je vraag via info@g-o.be

GO! nieuwsbrief

Ontvang nieuws en ondersteuning voor GO! professionals, ons opleidingsaanbod en zoveel meer.

Schrijf je in

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.