Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

Gender op school. Leidraad voor een genderinclusieve leeromgeving

Pagina delen

Scholen hebben nood aan een goed onderbouwd genderinclusief beleid om een rol te kunnen spelen in het doorbreken en voorkomen van vooroordelen in het algemeen en rond gender(diversiteit) in het bijzonder. Met de publicatie 'Gender op school. Leidraad voor een genderinclusieve leeromgeving' wil het GO! de aandacht voor gender(diversiteit) in het schoolbeleid gaande houden en schoolteams helpen om in vrijwel alles wat ze doen de genderbril op te zetten.

Dit boek geeft een beknopt overzicht van de centrale concepten om over gender te praten aan de hand van het genderkoek-model dat werd ontwikkeld door çavaria. Aan deze centrale concepten koppelen de auteurs steeds de impact van gender binnen de school en factsheets met cijfers die de genderdiversiteit op school illustreren.

Het boek geeft je de nodige handvatten om zelf aan een genderinclusieve leeromgeving te werken. Er worden tools besproken om de huidige stand van zaken in jouw school onder de loep te nemen. Je vindt er ook inspiratie voor acties op school- en klasniveau om te werken aan een meer genderinclusieve leeromgeving. Ten slotte verwijst het boek je door naar relevante organisaties, lespakketten en websites.

Auteurs: Myriam Halimi, Saray Declercq en Els Consuegra (Vrije Universiteit Brussel) in samenwerking met onze collega's Sarah Bossaert en Luc Vernaillen (Pedagogische begeleidingsdienst).

Editie januari 2018.

Bestellen

Boekomslag Met Gendertekens, Titel 'GENDER OP SCHOOL', Ondertitel 'LEIDRAAD VOOR EEN INCLUSIEVE LEEROMGEVING

Heb je een vraag?

Johanna Laurent - 02 790 94 04

Of stuur je vraag via info@g-o.be

GO! nieuwsbrief

Ontvang nieuws en ondersteuning voor GO! professionals, ons opleidingsaanbod en zoveel meer.

Schrijf je in

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.