Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

Privacy op sociale media

Pagina delen

De digitalisering van onze maatschappij heeft de discussie en het bewustzijn over privacy in een stroomversnelling gebracht. Recente incidenten met Facebook en cyberaanvallen toonden aan hoe omzichtig er maar beter omgesprongen wordt met persoonlijke gegevens.

Gouden regel

Als GO! professional respecteer je altijd de privacy van anderen.

Dit betekent dat je geen informatie, foto's of filmpjes van anderen op sociale media plaatst zonder dat er eerst specifiek toestemming voor is gegeven.

Het principe: specifieke toestemming

Alle persoonsgegevens zoals naam, voornaam, foto's enz. die je wil delen op de sociale media-accounts van de school, vragen een expliciete en specifieke toestemming hebben van ofwel de betrokken persoon of de ouders. Scholen en instellingen krijgen het advies gebruik te maken van een schriftelijke toestemming wanneer ze binnen de besloten kring van hun instelling gerichte beelden wil maken of gebruiken. 

Toestemmingsformulier

De schriftelijke toestemming wordt best verkregen via een specifiek toestemmingsformulier.

Op het toestemmingsformulier bepaal je voor de gerichte beelden nauwkeurig de volgende elementen:

 • de soorten foto’s en filmpjes die genomen worden zoals bijv klasfoto’s,
 • de verspreidingsvorm (intern, extern, krantje, internet, e-mail, sociale media…),
 • het doel (bekendmaking van de schoolactiviteiten, promotie…),
 • en de termijn waarbinnen de foto’s gebruikt zullen worden (tot einde schooljaar, tot einde schoolcarrière…).

Aangezien de Algemene Verordening Gegevensbescherming vereist dat de toestemming onder meer specifiek dient te zijn, moet het mogelijk zijn voor de betrokken kinderen en/of ouders dat zij toestemming geven voor de ene verspreidingsvorm en eventueel niet akkoord gaan voor een andere. Vb wel toestemming voor fotomateriaal in het schoolkrantje of website, betekent niet dat je de foto mag gebruiken op sociale media. 

Wanneer het niet mogelijk is om toestemming te vragen

Als het niet mogelijk is om toestemming te vragen? Of je twijfelt of er toestemming is voor bepaalde beelden? Zorg er dan voor dat je enkel beelden gebruikt die voldoende anoniem zijn.

"Gerichte" foto's of filmpjes: NIET OK

 • een foto of filmpje van een apart individu (bv. een leerling, een cursist, een ouder, een leerkracht,...) of
 • een foto of een filmpje waarin één of enkele personen tijdens een groepsactiviteit worden uitgelicht of
 • of wanneer voor een foto geposeerd wordt. Een goed voorbeeld hiervan zijn de klassieke klasfoto’s en de individuele foto.

“Niet-gerichte” foto's of filmpjes: OK

 • foto's of filmpjes die een algemene, spontane en niet geposeerde sfeeropname weergeven zonder daaruit één of enkele personen te lichten.
  vb. een groepsfoto van de klas tijdens een boswandeling of sportactiviteit, een netwerkactiviteit van leerkrachten,... 
  Voor zulke beelden volstaat het dat je de betrokken personen/leerlingen inlicht over het feit dat dergelijke beelden zullen worden genomen, voor welk doel je dat doet en om welke publicatie-vorm het gaat.

Verplicht wettelijk kader

De Europese privacywet - Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG) - is in werking sinds mei 2018 - vereist dat de toestemming onder meer specifiek dient te zijn, moet het mogelijk zijn voor de betrokken kinderen en/of ouders dat zij toestemming geven voor de ene verspreidingsvorm en eventueel niet akkoord gaan voor een andere. Vb wel toestemming voor fotomateriaal in het schoolkrantje of website, betekent niet dat je de foto mag gebruiken op sociale media. 

We respecteren dus altijd de privacy van anderen en posten geen informatie, foto’s of filmpjes van anderen op sociale media zonder dat hier eerste expliciet en specifiek toestemming voor is gegeven. Meer informatie over de AVG en haar gevolgen vind je bij Informatieveiligheid en Privacy.

Heb je een vraag?

Johanna Laurent - 02 790 94 04
Stijn Desomer - 02 790 96 11

Of stuur je vraag via info@g-o.be

GO! nieuwsbrief

Ontvang nieuws en ondersteuning voor GO! professionals, ons opleidingsaanbod en zoveel meer.

Schrijf je in

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.