Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

Vlaamse toetsen

Pagina delen

12 januari 2024 - ontwerpbesluit over de organisatie van de Vlaamse toetsen - definitief goedgekeurd door de Vlaamse regering


De Vlaamse Regering heeft het besluit over de organisatie van de Vlaamse toetsen goedgekeurd na het advies door de Raad van State. Het besluit regelt organisatorische zaken die nodig zijn voor het goede verloop van de Vlaamse toetsen en voor de uitoefening van het recht op inzage.  

De nota en het besluit van de Vlaamse Regering en advies van Raad van State zijn raadpleegbaar.

17 november 2023 - voorontwerp van Besluit van de Vlaamse Regering over de organisatie van de Vlaamse toetsen - tweede principiële goedkeuring met het oog op de adviesvraag aan de Raad van State

De Vlaamse Regering gaf haar tweede principiële goedkeuring aan het voorontwerp van besluit over de organisatie van de Vlaamse toetsen. De Vlaamse Minister, bevoegd voor Onderwijs en Vorming, wint nu het advies in van de Raad van State, met het verzoek dit advies mee te delen binnen de 30 dagen. 
 
Meer info: nota aan de Vlaamse Regering - besluit van de Vlaamse Regering - advies gegevensbescherming VTC en Kenniscentrum Gegevensbeschermingsautoriteit - bijlage gegevensbeschermingsautoriteit - bijlage Sectorcomité X

11 oktober 2023 - voorontwerp besluit organisatie Vlaamse toetsen - onderhandelingen in Sectorcomité X afgerond

Na onderhandeling van het voorontwerp van besluit in Sectorcomité X, heeft het GO! een protocol van akkoord gegeven. Vanuit de wens om de uitrol zo sterk mogelijk te maken, hebben we in ons protocol gevraagd dat de overheid alle aspecten van de uitrol juridisch sluitend te maken en om de leerlingenvragenlijsten zo op te stellen dat ze maximaal gericht zijn op het contextualiseren van de resultaten op de Vlaamse toetsen.

De inhoud van het besluit en het integrale protocol van akkoord kan je nalezen in Op Stapel 2023-20.

15 september 2023 - voorontwerp besluit organisatie Vlaamse toetsen - eerste principiële goedkeuring door Vlaamse regering

De Vlaamse Regering keurt principieel het besluit goed over de organisatie van de Vlaamse toetsen. De toetsen focussen in eerste instantie op Nederlands (begrijpend lezen, schrijven, grammatica) en wiskunde. Het besluit regelt een aantal organisatorische zaken nodig voor het goede verloop van de Vlaamse toetsen en voor de uitoefening van het recht op inzage. De toetsen worden op een zo gestandaardiseerd mogelijke manier afgenomen om de validiteit van de resultaten te garanderen.  
Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Gegevensbeschermingsautoriteit en van de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens. Het wordt ook voor onderhandelingen voorgelegd aan de sociale partners en gaat daarna voor advies naar de Raad van State.

Meer info: het voorontwerp van besluit en de nota aan de Vlaamse regering.

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.