Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

Interlevensbeschouwelijke dialoog (ILD)

Pagina delen

Uitrol ILD-projecten 3de graad van het secundair onderwijs

september 2023 - uitrol ILD-projecten in 3de graad van het secundair onderwijs
Het regeerakkoord stelt dat het GO! in de derde graad van het secundair onderwijs kan overschakelen van 2 uur levensbeschouwing naar 1 uur levensbeschouwing en 1 uur interlevensbeschouwelijke dialoog (ILD). Binnen ILD worden eveneens de minimumdoelen die passen binnen burgerschap bijkomend ingeoefend. De realisatie van deze minimumdoelen blijft evenwel ook een plaats krijgen in een vak burgerschap of andere reguliere vakken van de basisvorming. De bedoeling is om in het bestaande kader van de levensbeschouwelijke vakken de helft van de lesuren te besteden aan de interlevensbeschouwelijke dialoog in de 3de graad van het secundair onderwijs. Dit vak levert aldus een bijdrage aan burgerschapseducatie, aan het samen leren samenleven  en fungeert bijkomend als een dam tegen onwenselijke polarisatie.
 

Akkoord, leerplannen, proefprojecten

Het GO! en de Erkende Instanties en Vereniging (EI&V) sloten een akkoord rond de invoering van de interlevensbeschouwelijke dialoog in de derde graad van het secundair onderwijs. 

Leerplannen zijn ontwikkeld voor ILD. 

De voorbije twee jaar hebben zeven proefprojecten gelopen in twee scholengroepen, waarbij ervaringen zijn opgedaan en ondersteunend materiaal is uitgewerkt (zie bijlages onderaan de pagina: handleiding en addendum met ondersteunende materialen).

Sinds 1 september 2023 lopen projecten in de vijfde jaren in de derde graad in alle scholengroepen van het GO! Een tweede startdatum is voorzien op 1 januari 2024, voor die scholen die eerst een professionaliseringstraject willen doorlopen (zie verder). De implementatie van ILD in de volledige derde graad is voorzien voor het schooljaar 2024/25.

 

Professionalisering voor leerkrachten

De levensbeschouwelijke inspecties werkten samen met GO! een professionaliseringsaanbod uit voor de leerkrachten levensbeschouwing. De bedoeling daarvan is om leerkrachten zo goed mogelijk voor te bereiden en te ondersteunen. Het gaat daarbij om het pedagogisch en didactisch materiaal dat ontwikkeld is op basis van de voorbije proefprojecten, het werken met de leerplannen, het aanscherpen van vaardigheden rond team- en co-teaching, het werken in grote groepen, durven dialogeren en het uitwisselen van kennis en informatie uit de proefprojecten. Dit aanbod wordt georganiseerd in verschillende steden in Vlaanderen; Brussel, Antwerpen, Gent en Hasselt. Door dit Vlaanderenbreed te organiseren worden zoveel mogelijk leerkrachten levensbeschouwelijke vakken bereikt. 

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.