Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

Buitengewoon onderwijs

Pagina delen

23 februari 2024 – ontwerp besluit tot bepaling types en opleidingsvormen van buitengewoon onderwijs waarvoor extra werkingsbudget wordt voorzien om bijkomende capaciteit te creëren - definitieve goedkeuring door Vlaamse regering

Na advies van de Raad van State bepaalt de Vlaamse Regering definitief de types en opleidingsvormen van buitengewoon basis- en secundair onderwijs waarvoor scholen extra werkingsbudget kunnen aanvragen om bijkomende capaciteit te voorzien met het oog op de inschrijvingen vanaf het schooljaar 2024-2025. Het gaat om type 2 of 3 van het buitengewoon basisonderwijs en opleidingsvorm 1, type 2 of type 3 en opleidingsvorm 2, type 2 of 3 van het buitengewoon secundair onderwijs. 
Je vindt hier het advies van de Raad van State en je kan alles nog eens nalezen in de nota aan de Vlaamse Regering en het besluit

2 februari 2024 - voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de types en opleidingsvormen van buitengewoon onderwijs waarvoor extra werkingsbudget wordt voorzien om bijkomende capaciteit te creëren - voor advies naar Raad van State 

Lokaal stellen we capaciteitstekorten vast in het buitengewoon onderwijs. De tekorten situeren zich voornamelijk bij leerlingen met een IAC-verslag in type 2 en 3 van het buitengewoon basisonderwijs en opleidingsvorm 1, type 2 of 3 en opleidingsvorm 2, type 2 of 3 van het buitengewoon secundair onderwijs.

De scholen die extra capaciteit creëren voor deze leerlingen, kunnen in aanmerking komen voor extra werkingsbudget voor de inschrijvingen vanaf het schooljaar 2024-2025 als ze aan de vastgelegde voorwaarden voldoen. Aanvragen indienen kan tot uiterlijk 17 juni 2024 waarbij de school een inschatting maakt van het aantal leerlingen per type die ze extra zal inschrijven.  

De stukken kunnen via volgende linken worden nagelezen: het besluit, de bijhorende nota aan de Vlaamse regering en de projectoproep

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.