Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Verloven en afwezigheden

Soms willen personeelsleden iets minder gaan werken of er gewoon even tussenuit. Welk soort verlof of afwezigheid kan worden aangevraagd, is afhankelijk van de administratieve toestand van het personeelslid (tijdelijk of vastbenoemd) en van de redenen die tot de vraag leiden.

Meer informatie over verloven en afwezigheden

Personeelsleden die meer informatie wensen over de mogelijkheden om hun loopbaan even te onderbreken, die een antwoord willen op vragen over voorwaarden en formaliteiten en over wie nu in de scholengroep precies bevoegd is voor het toekennen van verloven, kunnen in eerste instantie terecht bij het personeelssecretariaat van de school. In tweede instantie kan eventueel de personeelsldienst van de scholengroep hen verderhelpen. Ter ondersteuning van de scholengroepen inzake verloven en afwezigheden, staat het team Onderwijspersoneel van de centrale administratie ter beschikking.
  
De Veelgestelde vragen over Verloven en afwezigheden staan ook gebundeld.
 
Een schematisch overzicht geeft je meer info over de verlofstelsels en hun modaliteiten (bron: onderwijs.vlaanderen.be, update april 2022). 


 

Detacheringsdossiers

Het team Onderwijspersoneel is ook het aanspreekpunt voor vragen in verband met de administratieve verwerking van de detacheringsdossiers (verlof wegens opdracht/verlof wegens bijzondere opdracht) van personeelsleden belast met een opdracht bij:
  • de Pedagogische Begeleidingsdienst (PBD)
  • de Permanente Ondersteuningscel (POC)
  • de centrale administratieve diensten 

Jouw contactpersoon

An Meeussen

beleidsmedewerker, Netbrede ondersteuning en ontwikkeling

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel