Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Vacantverklaring en benoeming

Vacantverklaring en benoeming wervingsambten

Lijst met vacant verklaarde betrekkingen

In toepassing van artikel 28 van het DRP publiceren alle scholengroepen vóór 15 november 2019 hun lijst met vacant verklaarde betrekkingen (wervingsambten), samen met een oproep tot de kandidaten. De vacantverklaring gebeurt op basis van de toestand van 15 oktober 2019 en geldt voor alle onderwijsniveaus.

De benoemingen gaan in op 1 januari 2020.

Uiterste kandideringsdatum

Elke scholengroep legt zelf zijn uiterste kandideringsdatum vast, waardoor de kandideringsdata verschillen van scholengroep tot scholengroep. Kandidaten moeten de communicatie in hun scholengroep dus goed opvolgen.

Decretale toetsing

Na kandidaatstelling zal de scholengroep de aanvragen toetsen aan de decretale (benoemings)voorwaarden en zal u, conform de door de raad van bestuur vastgelegde procedure, door de scholengroep uitgenodigd worden voor deelname aan de verdere selectieprocedure.

Ter informatie vindt u hier:

1. Algemene informatie, inclusief de uiterste kandideringsdatum per scholengroep (volledig na 15 november).

2. Lijst met de contactgegevens van de 26 scholengroepen

3. Lijsten van de vacant verklaarde betrekkingen in de scholengroepen (voor zover beschikbaar gesteld door de scholengroepen)

Aandacht!

Alle informatie is onder voorbehoud van bevestiging door de scholengroep. Bij eventuele discussie is enkel en alleen de lijst en informatie, zoals bekend gemaakt in de scholengroep, bindend en rechtsgeldig!

Jouw contactpersoon

Hilde Eloot

teamverantwoordelijke, Onderwijsorganisatie en -personeel

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel

Lise Vandecan

beleidsthemabeheerder, Onderwijsorganisatie en -personeel

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel