Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Vacantverklaring en benoeming

Benoemingsprocedure van 1 januari 2023


De benoemingsprocedure voor toewijzing op 1 januari 2023 (vaste benoeming, mutatie of nieuwe affectatie) is intussen  achter de rug.  De kandidaten die een betrekking toegewezen kregen, werden geïnformeerd door de raad van bestuur  en hebben hun nieuwe opdracht intussen opgenomen. 

Om een personeelsbeweging van 1 januari 2023  uitwerking te doen hebben ten aanzien van de overheid moet de personeelsbeweging vanuit de instelling uiterlijk drie maanden na de ingangsdatum gemeld worden via elektronische zending (RL-1 ; opdrachtmelding in ATO 4 ) aan het werkstation. Dit betekent dat alle zendingen over de vaste benoemingen op 1 januari 2023 vóór 31 maart 2023 naar het werkstation moeten gezonden worden door het personeelssecretariaat; dan worden ze erkend met ingang van 1 januari 2023. Benoemingen die niet tijdig worden gemeld, worden niet aanvaard door de overheid! Personeelsleden moeten een afschrift krijgen van de RL-1-zending.

De volgende vacantverklaringsprocedure  gebeurt pas in het najaar  2023 (periode oktober-november) en dit met het oog op benoemingen op 1 januari 2024. 
Jouw contactpersoon

Hilde Eloot

teamcoördinator, Netbrede ondersteuning en ontwikkeling

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel

An Meeussen

beleidsmedewerker, Netbrede ondersteuning en ontwikkeling

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel