Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Vacantverklaring en benoeming

Vacantverklaring en benoeming wervingsambten

Lijst met vacant verklaarde betrekkingen

Elke scholengroep werkt op dit moment  aan de lijst vacant te verklaren betrekkingen (wervingsambten) en gaat voor 15 november over tot publicatie van de lijst . Het openbaar maken van de lijst moet minstens gebeuren in elke instelling van de scholengroep maar het kan en mag eventueel ook ruimer.  
De benoemingen gaan in op 1 januari 2022. 

Uiterste kandideringsdatum

Elke scholengroep legt zelf zijn uiterste kandideringsdatum vast, waardoor de kandideringsdata verschillen van scholengroep tot scholengroep. Ook de kandideringstermijnen kunnen verschillend zijn. Kandidaten moeten de communicatie in hun scholengroep dus goed opvolgen!

Decretale toetsing

Na kandidaatstelling zal de scholengroep de aanvragen toetsen aan de decretale (benoemings)voorwaarden en dan zal u, conform de door de raad van bestuur vastgelegde procedure, door de scholengroep uitgenodigd worden voor deelname aan de verdere selectieprocedure.

Ter informatie vindt u hier:

1. Algemene informatie, inclusief de uiterste kandideringsdatum per scholengroep (voor zover de datum ons werd meegedeeld door de betrokken scholengroep ; als u hier geen info vindt: contacteer rechtstreeks de sgr voor meer info !!)

2. Lijst met de contactgegevens van de 26 scholengroepen

3. Lijsten van de vacant verklaarde betrekkingen in de scholengroepen (voor zover beschikbaar gesteld door de scholengroepen ; als u hier geen info vindt : contacteer rechtstreeks de sgr voor meer info!!)

Aandacht!

Alle informatie is onder voorbehoud van bevestiging door de scholengroep. Bij eventuele discussie is enkel en alleen de lijst en de informatie, zoals bekend gemaakt in de scholengroep, bindend en rechtsgeldig!

Jouw contactpersoon

Hilde Eloot

teamcoördinator onderwijspersoneel, Netbrede ondersteuning en ontwikkeling

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel