Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Vacantverklaring en benoeming

Vacantverklaring en benoeming in wervingsambten


Lijst met vacant verklaarde betrekkingen

Elke scholengroep werkt op dit moment (vanaf midden oktober) aan de lijst vacant te verklaren betrekkingen (wervingsambten) en gaat over tot publicatie van de lijst in de scholengroep.
De benoemingen gaan in op 1 januari 2024. 

Uiterste kandideringsdatum

Elke scholengroep legt zelf zijn uiterste kandideringsdatum vast, waardoor de kandideringsdata verschillen van scholengroep tot scholengroep. Ook termijnen kunnen verschillend zijn. Kandidaten moeten de communicatie in hun scholengroep dus goed opvolgen.

Decretale toetsing

Na kandidaatstelling zal de scholengroep de aanvragen toetsen aan de decretale (benoemings)voorwaarden en zal u, conform de door de raad van bestuur vastgelegde procedure, door de scholengroep uitgenodigd worden voor deelname aan de verdere selectieprocedure.

Ter informatie vindt u hier:

1. Algemene informatie, inclusief de uiterste kandideringsdatum per scholengroep (voor zover de datum ons werd meegedeeld door de betrokken scholengroep ; als u hier geen info vindt: contacteer rechtstreeks de sgr voor meer info !!)

2. Lijst met de contactgegevens van de 26 scholengroepen

3. Lijsten van de vacant verklaarde betrekkingen in de scholengroepen (voor zover beschikbaar gesteld door de scholengroepen ; als u hier geen info vindt : contacteer rechtstreeks de sgr voor meer info!!)

Aandacht!

Alle informatie is onder voorbehoud van bevestiging door de scholengroep. Bij eventuele discussie is enkel en alleen de lijst en informatie, zoals bekend gemaakt in de scholengroep, bindend en rechtsgeldig!


Jouw contactpersoon

Hilde Eloot

teamcoördinator, Netbrede ondersteuning en ontwikkeling

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel

An Meeussen

beleidsmedewerker, Netbrede ondersteuning en ontwikkeling

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel