Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Vacantverklaring en benoeming

Vacantverklaring en benoeming wervingsambten


Benoemingsprocedure van 1 januari 2022

De benoemingsprocedure voor toewijzing op 1 januari 2022 (vaste benoeming, mutatie of nieuwe affectatie) is intussen  achter de rug.  De kandidaten die een betrekking toegewezen kregen, werden geïnformeerd door de raad van bestuur  en hebben hun nieuwe opdracht intussen opgenomen.

Om een personeelsbeweging van 1 januari 2022  uitwerking te doen hebben ten aanzien van de overheid moet de personeelsbeweging vanuit de instelling uiterlijk drie maanden na de ingangsdatum gemeld worden via elektronische zending (RL-1 ; opdrachtmelding in ATO 4 ) aan het werkstation. Dit betekent dat alle zendingen over de vaste benoemingen op 1 januari 2022 vóór 31 maart 2022 naar het werkstation moeten gezonden worden door het personeelssecretariaat; dan worden ze erkend met ingang van 1 januari 2022. Benoemingen die niet tijdig worden gemeld, worden niet aanvaard door de overheid! Personeelsleden moeten een afschrift krijgen van de RL-1-zending.

In 2022 is er geen benoemingsprocedure op 1 juli.  De volgende vacantverklaringsprocedure  gebeurt pas in het najaar  2022 (periode oktober-november) en dit met het oog op benoemingen op 1 januari 2023.

Meer info over vacantverklaring en benoeming in wervingsambten : hilde.eloot@g-o.be  en an.meeussen@g-o.beJouw contactpersoon

Hilde Eloot

teamcoördinator, Netbrede ondersteuning en ontwikkeling

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel