Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Tijdelijke aanstellingen

Tijdelijke aanstellingen in het GO!

Instellingen, scholengemeenschappen of scholengroepen die op zoek zijn naar informatie over de aanstellingsvoorwaarden, de kandideringsprocedure, de voorrangsregeling (Tijdelijke Aanstelling – Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur) en de aanstelling van tijdelijke personeelsleden, kunnen contact opnemen met het team Onderwijspersoneel.  

In de rubriek Veelgestelde vragen zijn de veelgestelde vragen over tijdelijke aanstellingen (TA) en tijdelijke aanstellingen van doorlopende duur (TADD) terug te vinden.

Werken in het GO!

Wie aan de slag wilt in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, moet elektronisch kandideren. Of iemand nu wilt lesgeven, een administratieve of ondersteunende functie in een school of instelling wilt uitoefenen of in een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) aangesteld wilt worden, dit alles moet elektronisch meegedeeld worden.

Een kandidatuur is geldig voor één schooljaar en moet jaarlijks – vóór 15 juni – hernieuwd worden. Aanvragen vanaf 15 juni worden beschouwd als laattijdige of spontane sollicitaties waaraan een lagere prioriteit wordt gekoppeld.
Kandideren kan in de webtoepassing Elektronisch Kandideren Tijdelijken.  

De kandideringsperiode voor het schooljaar 2022-2023 is verstreken. Het is wel nog steeds mogelijk om een spontane kandidatuur in te dienen via Elektronisch Kandideren Tijdelijken of om spontaan te solliciteren bij de school of scholengroep.


Alle info voor directeurs en personeelsverantwoordelijken van de scholengroep wordt voorlopig per mail gestuurd tot er afgeschermde pagina's via GO! Pro beschikbaar zijn.

Veelgestelde vragen

Jouw contactpersoon

An Meeussen

beleidsmedewerker, Netbrede ondersteuning en ontwikkeling

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel