Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Tijdelijke aanstellingen

Tijdelijke aanstellingen in het GO!

Tijdelijke aanstelling van bepaalde duur

Een tijdelijk personeelslid wordt in het onderwijs aan het begin van zijn loopbaan altijd voor bepaalde duur aangesteld. Een tijdelijke aanstelling van bepaalde duur kan zowel in een vacante betrekking als in een niet-vacante betrekking (= een vervanging) en geldt steeds voor de duur van maximum een schooljaar. Tijdelijke aanstellingen in statutaire wervingsambten in het GO! moeten gebeuren volgens de bepalingen van het Decreet betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs (DRP) van 27 maart 1991.


Werken in het GO!

Wil je nakijken welk diploma je nodig hebt om een bepaald ambt uit te oefenen of een bepaald vak te geven, raadpleeg dan de databank bekwaamheidsbewijzen.

Hier vind je nog meer info voor starters (aanstellingsvoorwaarden, anciënniteit,..).

Ben je geïnteresseerd in een job in een GO!-instelling? Vanaf begin mei zal je via de GO! sollicitatietool op GO! Jobs een spontane sollicitatie kunnen indienen. Inschrijven via de sollicitatietool is dé manier om bij het GO! aan de slag te gaan.

 

Tijdelijke aanstellingen van doorlopende duur (TADD)

Ben je al aan de slag in het GO! en wil je in aanmerking te komen voor een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD), dan moet je aan een aantal specifieke voorwaarden voldoen en een TADD-aanvraag indienen bij de scholengroep. De oproep bevat alle informatie.

Kandidaten die recht hebben op een TADD, hebben bij een aanstelling voorrang op (gewone) tijdelijken. Het recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur vormt ook één van de benoemingsvoorwaarden.

 

In de rubriek Veelgestelde vragen zijn de veelgestelde vragen over tijdelijke aanstellingen (TA) en tijdelijke aanstellingen van doorlopende duur (TADD) terug te vinden.


Jouw contactpersoon

An Meeussen

beleidsmedewerker, Netbrede ondersteuning en ontwikkeling

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel