Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Selectie- en bevorderingsambten

Naast wervingsambten (vb. leraar, administratief medewerker, studiemeester-opvoeder, ...) zijn er in de onderwijsinstellingen ook een aantal selectie- en bevorderingsambten die ingevuld moeten worden.
Het gaat dan over aanstellingen in de ambten van directeur, adjunct-directeur, technisch adviseur, technisch adviseur-coördinator, coördinator DBSO, internaatbeheerder, pedagogisch adviseur, …
 
Als deze betrekkingen tijdelijk worden ingevuld, spreekt men van een waarnemende aanstelling; wordt een betrekking op een bepaald ogenblik vacant, dan kan de betrekking door de raad van bestuur openverklaard worden voor toelating tot de proeftijd, mutatie en nieuwe affectatie.
 

 

 

Jouw contactpersoon

Hilde Eloot

teamcoördinator, Netbrede ondersteuning en ontwikkeling

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel