Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Reaffectatie en wedertewerkstelling

Terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking - boventalligheid

Vastbenoemde personeelsleden die na de verdeling van de opdrachten onvoldoende lestijden/uren-leraar toegekend kregen om een volledige opdracht als titularis uit te oefenen (in organieke uren), worden op 1 september terbeschikkinggesteld wegens ontstentenis van betrekking of, met andere woorden, boventallig.

Reaffectatie - wedertewerkstelling

Een personeelslid dat boventallig werd, behoudt de administratieve en geldelijke voordelen verbonden aan de vaste benoeming onder bepaalde voorwaarden: het tekort moet aangevuld worden. Soms gebeurt dit in een ander prestatiestelsel: het personeelslid moet een reglementaire reaffectatie (toewijzing van een betrekking in “hetzelfde ambt”) of wedertewerkstelling (toewijzing van een betrekking in een “ander ambt” aanvaarden.
 
Voor heel wat personeelsbewegingen (bv. tijdelijke aanstellingen en vaste benoemingen) moet rekening gehouden worden met de reaffectatieverplichtingen.

Ondersteuning bij reaffectatieverplichtingen

Het team Onderwijspersoneel ondersteunt instellingen, scholengemeenschappen en scholengroepen bij de naleving van de reaffectatieverplichtingen.
 
Alle info voor directeurs en personeelsverantwoordelijken van de scholengroep wordt voorlopig per mail gestuurd tot er afgeschermde pagina's via GO! Pro beschikbaar zijn.
 

Jouw contactpersoon

Hilde Eloot

teamcoördinator, Netbrede ondersteuning en ontwikkeling

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel

An Meeussen

beleidsmedewerker, Netbrede ondersteuning en ontwikkeling

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel