Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Bijzondere maatregelen

Team Bijzondere Maatregelen

Het team Bijzondere Maatregelen houdt zich, op verzoek van de scholen(groepen), actief bezig met aspecten van de interne kwaliteitszorg van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap door de scholen(groepen) te ondersteunen bij de verschillende procedures ten aanzien van personeelsleden waarbij functioneringsproblemen werden vastgesteld.

In concreto gaat het over orde- en tuchtmaatregelen, evaluaties ‘onvoldoende’, ontslagen bij hoogdringendheid, beoordelingen, ambtshalve ontslagen, verwijdering uit het ambt, beëindiging waarnemende aanstelling, verlenging of niet-benoeming na proeftijd en ongewettigde afwezigheden.
Het team Bijzondere Maatregelen woont, uitsluitend op verzoek van de organen van het lokale en meso-niveau, informatieve gesprekken bij. Bij dergelijke gesprekken wordt het geheel van de reglementaire mogelijkheden om aan de problematiek een oplossing te bieden, toegelicht.

Het team Bijzondere Maatregelen ondersteunt de organen van het lokale niveau en het meso-niveau ook bij het nemen van hun beslissingen. Dit betekent dat indien de procedure een hoorzitting voorschrijft, het team Bijzondere Maatregelen de verslaggeving ter zake op zich neemt wanneer dit uitdrukkelijk gevraagd wordt door de Raad van Bestuur van de scholengroepen. Het team staat de scholen en scholengroepen ook bij in de afhandeling van dossiers door het College en de Kamer van beroep.

Jouw contactpersoon

Herman Taels

adviseur bijzondere maatregelen, Netbrede ondersteuning en ontwikkeling

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel

Jan Seynaeve

adviseur bijzondere maatregelen, Netbrede ondersteuning en ontwikkeling

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel