Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

GECO's Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG)

In opvolging van de programmawet van 30 december 1988  werd tussen de Vlaamse minister bevoegd voor Onderwijs en Ambtenarenzaken enerzijds en de leden van de voltallige Brusselse Hoofdstedelijke Regering anderzijds een overeenkomst gesloten betreffende de tewerkstelling van gesubsidieerde contractuelen (Geco's Brussels Gewest). De gesubsidieerde contractuelen in het Brussels Gewest worden betaald door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming conform de gangbare salarisschalen. De Brusselse hoofdstedelijke regering betaalt de premie.

 

Jouw contactpersoon

Bart Pauwels

beleidsmedewerker, Netbrede ondersteuning en ontwikkeling

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel

Lesley De Cock

themaspecialist, Netbrede ondersteuning en ontwikkeling

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel