Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Bestaanszekerheidsvergoeding busbegeleiders (CAO VIII)

De personeelsleden die door middel van een arbeidsovereenkomst tewerkgesteld zijn als busbegeleider en die behoren tot het zonaal en het niet-zonaal leerlingenvervoer hebben tijdens de maanden juli en augustus recht op een bestaanszekerheidsvergoeding. De eerste 20 dagen wordt hen een vergoeding van € 10 per dag toegekend, voor alle andere dagen van juli en augustus ontvangen zij een vergoeding van € 5 per dag. De rechthebbende (de voorwaarden staan in  de handleiding) personeelsleden vragen deze vergoeding bij de algemeen directeur aan via onderstaand attest.  

De inrichtende macht maakt vervolgens een schuldvordering op en stuurt deze naar het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi). Dit document kan je downloaden via Schuldvordering. 

De uiterste datum waarop de schuldvordering bij het Agentschap voor Onderwijsdiensten moet toekomen is ten laatste op 15 oktober van het betreffende kalenderjaar.

Jouw contactpersoon

Bart Pauwels

beleidsthemabeheerder, Onderwijsorganisatie en -personeel

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel

Lesley De Cock

dossierbehandelaar, Onderwijsorganisatie en -personeel

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel