Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Wijk-werken (het vroegere PWA)

Wijk-werken is de vervanger van het vroegere PWA-systeem. De Vlaamse Regering keurde in  juli 2017 de praktische uitrol goed van het nieuwe systeem, dat van start ging op 1 januari 2018. Voor de scholen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest blijft het vroegere PWA-stelsel bestaan.

Wijk-werken heeft tot doel werkzoekenden met een grote afstand tot de reguliere arbeidsmarkt een aantal uren per week werkervaring te laten opdoen in een toegankelijke werkomgeving dicht bij huis. Dit gebeurt door maatschappelijk relevante activiteiten bij een gebruiker uit te voeren. Het is dus een activerend werkgelegenheidsinstrument.

Als scholengroep kan je gebruik maken van wijk-werken om iemand die ingeschreven is als werkzoekende bij de VDAB of leefloongerechtigde is, in te zetten voor éénvoudige taken zoals bv. hulp, ondersteuning of uitvoeren van ochtend-, middag- of avondtoezicht of van busbegeleiding, het uitvoeren van  kleine herstellingen die met kinderactiviteiten te maken hebben, logistieke ondersteuning bij evenementen, begeleiding aan de schoolpoort....... .

Kortom kleine, meer tijdelijke opdrachten waarvoor moeilijk iemand contractueel kan worden aangeworven. De lijst van toegelaten activiteiten per gemeente kan je raadplegen via de website van de VDAB.

Een overeenkomst voor wijk-werken kan je voor maximaal één jaar afsluiten. Deze beperkte duur geldt niet voor wie op 30 september 2017 al verbonden was met een PWA-overeenkomst : die kan in principe voor onbepaalde duur aan de slag blijven.

Afhankelijk van de instantie die instaat voor de organisatie voor het wijk-werken (verschilt van gemeente tot gemeente) betaal je voor een cheque minstens € 5,95 en maximaal € 7,45.

Een kandidaat-gebruiker die activiteiten wil laten verrichten in het wijk-werken, moet een aanvraag indienen bij de organisator. Hij moet een gebruikersovereenkomst tekenen en een inschrijvingsrecht van € 7,5 per jaar betalen aan Edenred.

Meer informatie

VDAB info voor gebruikers van wijk-werken

Jouw contactpersoon

Bart Pauwels

beleidsmedewerker, Netbrede ondersteuning en ontwikkeling

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel

Lesley De Cock

themaspecialist, Netbrede ondersteuning en ontwikkeling

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel