Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk heeft een belangrijke plaats in onze maatschappij en zo ook in het onderwijs. De Koning Boudewijnstichting becijferde dat in 2014 over heel België zo'n 196.000 vrijwilligers (bijna 17 % van alle vrijwilligers) af en toe insprongen op school.

Vrijwilligers kunnen door de scholengroep worden ingezet om bepaalde activiteiten zoals bv. (bus)begeleiding, toezicht of opvang tijdelijk of voor langere duur uit te voeren .

Vrijwilligerswerk kan enkel worden uitgevoerd door een persoon die bij de scholengroep voor datzelfde werk geen arbeidsovereenkomst, dienstencontract of statutaire aanstelling heeft.

De vrijwilliger ontvangt geen loon (het werk is onbezoldigd) en is niet verbonden door een arbeidsovereenkomst. Hij kan wel een kostenvergoeding krijgen.

Er moet dus geen onderlinge overeenkomst worden afgesloten maar de scholengroep heeft wel informatieplicht (via een informatienota) en verzekeringsplicht.

Meer informatie

Vlaanderenvrijwilligt

RSZ adminstratieve instructies vrijwilligers

Jouw contactpersoon

Bart Pauwels

beleidsmedewerker, Netbrede ondersteuning en ontwikkeling

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel

Lesley De Cock

themaspecialist, Netbrede ondersteuning en ontwikkeling

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel