Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP)

Als scholengroep kan je de Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) aanvragen wanneer je een persoon met een arbeidshandicap aanwerft of hebt aangeworven.

De Vlaamse ondersteuningspremie is bedoeld als compensatie voor de eventuele extra kosten en lagere productiviteit die de arbeidshandicap met zich meebrengt. Op die manier wil de Vlaamse overheid het voor werkgevers aantrekkelijker maken om personen met een arbeidshandicap in dienst te nemen of te houden.

Je mag een VOP aanvragen voor werknemers die een arbeidshandicap hebben die door de VDAB erkend is.

Je kan dat op elk moment doen, voor zowel een huidige als een toekomstige werknemer.

Sinds 1 juli 2018 kan je de VOP alleen nog online aanvragen via het WSE Loket

Je krijgt gedurende vijf jaar om de drie maanden een premie. Daarna kan je een verlenging aanvragen.

De hoogte van de premie is afhankelijk van het referteloon.

Meer informatie

VDAB werknemers met een arbeidsbeperking tewerkstellen

Vlaanderen VLaamse ondersteuningspremie

Jouw contactpersoon

Bart Pauwels

beleidsmedewerker, Netbrede ondersteuning en ontwikkeling

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel

Lesley De Cock

themaspecialist, Netbrede ondersteuning en ontwikkeling

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel