Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Uitzendkracht

De scholengroep die nood heeft aan een tijdelijke werkkracht kan gebruik maken van uitzendarbeid.

Uitzendarbeid is een vorm van wettelijk toegelaten tijdelijke arbeid waarbij een uitzendkracht in dienst genomen wordt door een uitzendbureau.

Tussen het uitzendbureau en de scholengroep wordt een overeenkomst afgesloten waarbij het uitzendbureau er zich toe verbindt een uitzendkracht ter beschikking te stellen van de scholengroep.

Het uitzendkantoor is de enige juridische werkgever van de uitzendkracht.

Tijdens de opdracht staat de uitzendkracht onder gezag, leiding en toezicht van de scholengroep als feitelijke werkgever waar de uitzendkracht aan de slag gaat. Deze geeft instructies over het uit te voeren werk en staat in voor de toepassing van de regels rond arbeidsduur en arbeidsveiligheid. De uitzendkracht moet zich aan dezelfde regels houden als een vaste werknemer en heeft dezelfde rechten en plichten. De scholengroep draagt de verantwoordelijkheid voor het welzijn van de uitzendkracht en voor de acties van de uitzendkracht.

Meer informatie

FOD Waso uitzendarbeid

FOD Waso arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid

 

Jouw contactpersoon

Bart Pauwels

beleidsmedewerker, Netbrede ondersteuning en ontwikkeling

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel

Lesley De Cock

themaspecialist, Netbrede ondersteuning en ontwikkeling

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel