Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Vlaamse doelgroepvermindering voor jongeren

Als je als scholengroep een laaggeschoolde jongere aanwerft, kan je een RSZ-vrijstelling krijgen : als werkgever van een laaggeschoolde jongere krijg je een volledige vrijstelling.

Dit kan enkel als de jongere :

  • nog geen 25 is : de 25ste verjaardag van de jongere mag niet in het kwartaal vallen waarin hij in dienst treedt;
  • laaggeschoold is;
  • niet meer voltijds leerplichtig is;
  • minstens een halftijdse arbeidsovereenkomts heeft, deeltijds of vast.

Je kan de RSZ-vrijstelling alleen krijgen als het refertekwartaalloon van de jongere die je aanwerft, onder een bepaalde grens blijft. Het refertekwartaalloon is het brutoloon dat hij verdient als hij tijdens een kwartaal voltijds en ononderbroken werkt.

Het eerste jaar bedraagt het refertekwartaalloon 7.500 euro. Het tweede jaar bedraagt het refertekwartaalloon 8.100 euro.

​Meer informatie

Vlaanderen : doelgroepvermindering

RSZ : administratieve instructies jonge werknemers

Jouw contactpersoon

Bart Pauwels

beleidsmedewerker onderwijspersoneel, Netbrede ondersteuning en ontwikkeling

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel

Lesley De Cock

themaspecialist onderwijspersoneel, Netbrede ondersteuning en ontwikkeling

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel