Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Onbelast bijverdienen

Het Grondwettelijk Hof heeft recentelijk de regels op het bijklussen vernietigd. Daardoor is het vanaf 1 januari 2021 niet meer mogelijk om volgens de oude regels onbelast bij te verdienen. Tot eind 2020 kon men wel nog van het systeem gebruikmaken voor onderstaande onderwijsgerelateerde activiteiten. Onbelast bijverdienen kan in 2021 voorlopig enkel nog voor bepaalde activiteiten (verenigingswerk) in de sportsector.

Verenigingswerk 

Wie in zijn vrije tijd tegen betaling bijklust, mag tot 6.340 euro per kalenderjaar (geïndexeerd bedrag 2020) bijverdienen zonder er belastingen of sociale bijdragen op te moeten betalen. 

Het moet gaan om verenigingswerk, diensten van burger aan burger of activiteiten in de deeleconomie. De inkomsten uit verenigingswerk en uit diensten aan burgers mogen samen niet meer dan 528,33 euro per maand (geïndexeerd bedrag 2020) bedragen. 

Deze mogelijkheid bestaat voor werknemers die minstens 4/5den werken, zelfstandigen in hoofdberoep en gepensioneerden. 

In de lijst van toegelaten activiteiten – zie Bijklussen - werden o.a. opgenomen : 

  • Begeleider in de opvang voor, tijdens en/of na de schooluren georganiseerd op de school of tijdens schoolvakanties evenals bij het transport van en naar de school;
  • Begeleider van schooluitstappen, activiteiten op school, activiteiten van het oudercomité of de ouderraad en occasionele of kleinschalige verfraaiingswerken aan de school of speelplaats;
  • Hulp en ondersteuning bieden op occasionele en kleinschalige basis op het vlak van het administratief beheer, het bestuur, het ordenen van archieven of de praktische organisatie van activiteiten;
  • Hulp bieden op occasionele en kleinschalige basis bij het opstellen van nieuwsbrieven en andere publicaties evenals websites met het oog op informeren, sensibiliseren of regelmatige educatie van een groot publiek.

Cumul binnen hetzelfde bestuur (lees scholengroep) mag niet! 

Al wie door een arbeidsovereenkomst, statutaire aanstelling of dienstverleningsovereenkomst verbonden is met dezelfde vereniging of organisatie komt niet in aanmerking.

Men mag dus niet bijklussen voor een scholengroep waarvoor men reeds professioneel werk levert of waarvoor men dat in de afgelopen 12 maanden heeft gedaan. Men mag dit ook niet combineren men een vrijwilligersvergoeding (wel met onvergoed vrijwilligerswerk).

Meer informatie

Verenigingswerk - bijklussen

RSZ: Administratieve instructies verenigingswerkers

Jouw contactpersoon

Bart Pauwels

beleidsmedewerker onderwijspersoneel, Netbrede ondersteuning en ontwikkeling

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel

Lesley De Cock

themaspecialist onderwijspersoneel, Netbrede ondersteuning en ontwikkeling

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel