Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Veranderingstrajecten en professionele leergemeenschappen VWO

VT Evaluatiebeleid

Evalueren is veel meer dan een cijfer geven. Het is een integraal onderdeel van ons onderwijssysteem. Het is het complexe geheel van opvolgen, beoordelen, feedback geven, werken aan het groeipotentieel bij de cursisten, maar ook het bijsturen van de eigen manier van werken en lesgeven. De visie op evalueren is de laatste jaren sterk veranderd. Meer dan ooit wordt in het R-OK duidelijk omschreven aan welke criteria een goede evaluatie en een goed evaluatiebeleid moeten voldoen. "Moeten we alles evalueren?", "Geldt dit ook voor praktijkvakken?" of "Moet iedereen aan de evaluatie deelnemen?" zijn slechts enkele van de vele vragen die leerkrachten of vakgroepen zich stellen.

Tijdens dit veranderingstraject (VT) beogen we dat schoolteams:

  • een gedragen visie op evalueren ontwikkelen, rekening houdend met de noden van de leerkrachten en afgestemd op de context van de cursisten;
  • over bruikbare tools beschikken om kwaliteitsvolle cursistenevaluaties uit te voeren en in kaart te brengen;
  • de kwaliteit van hun evaluatiepraktijk verhogen en opvolgen;
  • expertisedeling tussen de teams stimuleren.

VT Gedeeld(er) leiderschap  

Het verandertraject is een vervolgtraject van het PI Gedeeld(er) leiderschap. Hierbij worden school of centrumleider en beleidsmedewerker(s) versterkt als leider VAN en IN de verandering. De focus ligt daarvoor op de 3 kernelementen van het groeien naar gedeeld leiderschap.  

Ten eerste is er het structuurvraagstuk. Het is belangrijk dat de school-/centrumleider een duidelijke visie heeft op het 'nieuwe' leidinggeven. Het team zal immers met 101 vragen zitten waar in het begin de school- /centrumleider een baken moet zijn die de lijnen uitzet. Hoe kan een nieuwe structuur van gedeeld leiderschap er uit zien? Wie neemt welke rollen en verantwoordelijkheden op? Een tweede kernelement van het traject is de teamontwikkeling. Het is een open deur intrappen om te zeggen dat leerkrachten/medewerkers tot hiertoe niet gewoon zijn geweest om te werken in teams. En teams groeien niet vanzelf, zij vragen ondersteuning om deze verdeelde rollen en verantwoordelijkheden te kunnen opnemen.                                                                                                 

Tenslotte focust het traject op de leidinggevende zelf. De leider VAN verandering is immers ook zelf IN verandering. Hij of zij moet op zoek naar een nieuwe invulling van zijn of haar rollen en verantwoordelijkheden maar ook naar een nieuwe identiteit als leider. 

Dit verandertraject kun je jaarlijks aanvragen via je begeleidingsovereenkomst.

Ontdek de professionele leergemeenschappen (PLG) voor volwassenenonderwijs.

Vanaf 2023-2024 zullen we onze 'lerende netwerken VWO' omdopen tot 'professionele leergemeenschappen (PLG)'. Een naamswijziging, maar ook een streefdoel om op deze dagen nog krachtigere, meer impactvolle momenten van kennis delen en samenwerken te realiseren.

Schrijf je in voor het PLG VWO in jouw vakgebied en ontdek hoe jouw betrokkenheid in onze professionele leergemeenschap een leren vanuit ieders expertise met zich meebrengt.

Naast de PLG's in het GO! zijn er ook nog inter-netten - netwerken rond specifieke thema's, waarbij ook onze begeleiders betrokken zijn.

Ontdek welk PLG op jouw lijf geschreven is en schrijf je alvast in:

Doordat we collega's uit de verschillende CVO's Vlaanderenbreed samen te brengen vormen we een boeiend lerend netwerk, waarin we samenwerken en groeien. We willen bewust kennis en ervaringen versterken rond specifieke kennisgebieden. 

Hier krijg je niet alleen de kans om te leren, maar ook om anderen te inspireren. Afhankelijk van het thema krijg je de kans om aspecten van je eigen werk te presenteren of nodigen we eventueel externe sprekers uit om onze horizon te verbreden.

Onze drie pedagogisch begeleiders Davy Vandenberk, Sarah Bossaert en Tania Van den Berghe zullen als procesgeleiders voor een vlot verloop van deze dagen zorgen.