Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Overzicht van de doelen

Op deze pagina vind je een overzicht van de eindtermen, cesuurdoelen en doelen uit beroepskwalificaties voor de tweede graad SO die van toepassing zijn in het schooljaar 2023 – 2024 voor het tweede leerjaar van de tweede graad

Overzichten per finaliteit

  • Overzicht met doelzinnen en beheersingsniveau voor de eindtermen
  • Overzicht met doelzinnen en beheersingsniveau voor de cesuurdoelen per wetenschapsdomein
  • Overzicht met doelzinnen en beheersingsniveau voor de cesuurdoelen per studierichting
  • Overzichten me doelzinnen en beheersingsniveau uit de beroepskwalificaties per studierichting

​Eindtermen per sleutelcompetentie

In deze lijst vind je links naar documenten per sleutelcompetentie met een overzicht van de eindtermen voor de 2e graad SO, inclusief afbakening. De documenten zijn onder voorbehoud van wijzigingen aan de eindtermen zelf. Ze zijn gebaseerd op de eindtermen die in oktober door het Vlaams parlement werden goedgekeurd.

Sleutelcompetentie 1 - Competenties op het vlak van lichamelijk, geestelijk en emotioneel bewustzijn/gezondheid

Doorstroomfinaliteit – Dubbele finaliteit – Arbeidsmarktgerichte finaliteit

Sleutelcompetentie 2 - Competenties in het Nederlands

Doorstroofinaliteit – Dubbele finaliteit – Arbeidsmarktgerichte finaliteit

Sleutelcompetentie 3 - Competenties in andere talen

Doorstroomfinaliteit – Dubbele finaliteit – Arbeidsmarktgerichte finaliteit

Sleutelcompetentie 4 - Digitale competentie en mediawijsheid

Doorstroomfinaliteit – Dubbele finaliteit – Arbeidsmarktgerichte finaliteit

Sleutelcompetentie 5 - Sociaal-relationele competenties  

Doorstroomfinaliteit  – Dubbele finaliteit – Arbeidsmarktgerichte finaliteit

Sleutelcompetentie 6 - Competenties inzake wiskunde, exacte wetenschappen en technologie

Volledige sleutelcompetentie: Arbeidsmarktgerichte finaliteit
Onderdeel wiskunde: Doorstroomfinaliteit – Dubbele finaliteit  
Onderdeel exacte wetenschappen: Doorstroomfinaliteit – Dubbele finaliteit   
Onderdeel STEM: Doorstroomfinaliteit– Dubbele finaliteit  

Sleutelcompetentie 7 - Burgerschapscompetenties met inbegrip van competenties inzake samenleven

Doorstroomfinaliteit – Dubbele finaliteit  – Arbeidsmarktgerichte finaliteit

Sleutelcompetentie 8 - Competenties met betrekking tot historisch bewustzijn

Doorstroomfinaliteit – Dubbele finaliteit – Arbeidsmarktgerichte finaliteit

Sleutelcompetentie 9 - Competenties met betrekking tot ruimtelijk bewustzijn

Doorstroomfinaliteit – Dubbele finaliteit – Arbeidsmarktgerichte finaliteit

Sleutelcompetentie 11 - Economische en financiële competenties

Doorstroomfinaliteit – Dubbele finaliteit – Arbeidsmarktgerichte finaliteit

Sleutelcompetentie 13 - Leercompetenties met inbegrip van onderzoekscompetenties, innovatiedenken, creativiteit, probleemoplossend en kritisch denken, systeemdenken, informatieverwerking en samenwerken

Finaliteit doorstroom – Dubbele finaliteit – Arbeidsmarktgerichte finaliteit

Sleutelcompetentie 15 - Ontwikkeling van initiatief, ambitie, ondernemingszin en loopbaancompetenties

Doorstroomfinaliteit – Dubbele finaliteit  – Arbeidsmarktgerichte finaliteit

Sleutelcompetentie 16 - Cultureel bewustzijn en culturele expressie

Doorstroomfinaliteit – Dubbele finaliteit – Arbeidsmarktgerichte finaliteit
Jouw contactpersoon

Pedagogische begeleidingsdienst

Pedagogische begeleidingsdienst

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel