Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Samenwerken met PBD-GO!

Het motto Samen Leren Samen Leven passen we toe op alle lagen van ons onderwijsnet. De Pedagogische Begeleidingsdienst van het GO! beschouwt samenwerking met externe partners dan ook als cruciaal element bij de verwezenlijking van ons PPGO!. Of zoals Saskia Lieveyns, adviseur-coördinator PBD-GO!, het kernachtig samenvat:

“Laten we via duurzame partnerschappen op zoek gaan naar zuurstof, inspiratie, en onderbouwing voor onze werking als pedagogische begeleidingsdienst.”
 
Duurzame partnerschappen met een win-win voor beide partijen worden pas haalbaar wanneer we met voldoende zorg, vertrouwen en engagement samen de krachten kunnen bundelen in concrete projecten. Daarom kiezen we ervoor alle vragen tot partnerschap met de PBD-GO! te centraliseren en volgens eenzelfde transparante procedure te behandelen.
 
Deze gecoördineerde werkwijze zorgt ervoor dat alle (aan)vragen beantwoord worden en dat de gestarte projecten kwaliteitsvol opgevolgd, ingebed, en opgeschaald kunnen worden. Zo geven we onze samenwerkingsprojecten maximaal de kans om te slagen en daadwerkelijk de beoogde impact op onze begeleidings- en onderwijspraktijk te realiseren.


Samenwerking aanvragen

Heb je een specifieke vraag of voorstel met betrekking tot een samenwerking met de pedagogische begeleidingsdienst van het GO! ? Laat het ons weten en vul het gepaste formulier in.

We beantwoorden je vraag meestal binnen de 2 weken (met uitzondering van de schoolvakanties, waar het soms iets langer kan duren). 


Zag u een interessante projectoproep? Mogen wij u vragen niet alleen de oproep door te geven, maar meteen ook aan te geven welk concreet projectidee u voor ogen heeft? Zo kunnen we sneller de relevantie van de projectoproep bekijken.


Niet meteen duidelijk welk formulier je best invult, stuur dan gerust een mailtje naar Laureen.Clef@g-o.be


Jouw contactpersoon

Laureen Clef

pedagogisch medewerker, Pedagogische begeleidingsdienst

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel