Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Leerplannen levensbeschouwelijke vakken

Hieronder zijn de leerplannen Interlevensbeschouwelijke dialoog (ILD) voor de derde graad te raadplegen.
Opgelet: dit zijn de voorlopige leerplannen, het gaat dus nog niet om een definitieve versie.

De leerplannen van de verschillende levensbeschouwelijke vakken worden niet door het GO! ontwikkeld.
Hieronder wordt per levensbeschouwelijk vak doorverwezen naar de websites waar deze leerplannen terug te vinden zijn:

Jouw contactpersoon

Pedagogische begeleidingsdienst

Pedagogische begeleidingsdienst

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel