Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Leerplannen deeltijds kunstonderwijs

Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap is als centrale inrichtende macht bevoegd voor de ontwikkeling van haar leerplannen en voor de goedkeuring ervan voor ze ter advisering/goedkeuring worden voorgelegd aan de onderwijsinspectie/de Vlaamse minister van Onderwijs.

Kwaliteitsvolle leerplannen zijn een belangrijk instrument voor leraren om dag aan dag goed onderwijs te realiseren; ze kunnen ook worden aangewend als hefbomen om onderwijsvernieuwingen ingang te laten vinden. Wat we leerlingen willen meegeven en hoe dit vorm en inhoud krijgt in het onderwijs, is dan ook een centrale vraag met betrekking tot leerplanontwikkeling.

Bij de leerplanontwikkeling legt het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap dan ook de klemtoon op een evenwicht tussen:

  • leerplannen die scholen in staat stellen om het maatschappelijke minimum te realiseren én toch ruimte laten om eigen keuzes te maken;
  • leerplannen als open referentiekaders die ruimte laten om aan te sluiten bij het profiel van de school;
  • leerplannen die voorwaardenscheppend zijn om te leren in plaats van gedetailleerde voorschriften te geven. 

Jouw contactpersoon

Frederik Vanroelen

pedagogisch medewerker, Pedagogische begeleidingsdienst

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel

Pedagogische begeleidingsdienst

Pedagogische begeleidingsdienst

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel