Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Begeleidingsplan

Het GO! ziet het als maatschappelijke opdracht om iedereen gelijke kansen te bieden op kwaliteitsvol onderwijs en zo het PPGO! te realiseren. Het strategisch plan GO! 2030 vertaalt dat gemeenschappelijke streven in een integrale en wetenschappelijk onderbouwde visie op leren, gedeeld doorheen het net, die een nieuwe gedaante geeft aan de school en de onderwijsprofessionals die er samenwerken. Voor PBD-GO! impliceert dit dat we als verbindende en ondersteunende factor ten aanzien van alle actoren in het net onze rol willen opnemen. 

Vanuit onze decretale opdrachten doen we dat zowel op niveau van de instellingen die we ondersteunen in hun ontwikkeling als professionele leergemeenschap als ten aanzien van de onderwijsprofessionals die we versterken in hun beroepsbekwaamheid. We zetten de lerende en zijn leerproces daarin centraal en stemmen al het andere doelbewust daarop af, van didactische aanpak, leerlingenbegeleiding en het onderwijskundig beleid tot de digitale ondersteuning daarvan. Beleidsprioriteiten zoals brede basiszorg, effectieve didactiek en datageletterdheid integreren we in die brede aanpak zodat ze doordringen in alle aspecten van het dagelijkse functioneren van de GO! onderwijsprofessional. 

PBD-GO! Begeleidingsplan 2022-2025.jpg

In het PBD-GO! begeleidingsplan 2022-2025 en de daaruit volgende jaarverslagen maak je uitgebreid kennis met onze organisatie en zijn wetenschappelijk onderbouwde aanbod. Het begeleidingsplan komt participatief tot stand, in afstemming met de Raad van het GO!, en wordt, net zoals de jaarverslagen, goedgekeurd door de overheid. Zo kun je vertrouwen op een kwaliteitsvolle begeleiding en professionalisering zoals die door de Vlaamse Gemeenschap van ons verwacht wordt.Jouw contactpersoon

Pedagogische begeleidingsdienst

Pedagogische begeleidingsdienst

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel