Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Begeleidingsovereenkomsten

Het geheel van de door de PBD-GO! en het mesoniveau aangegane engagementen ter ondersteuning van de scholen, centra en internaten, leggen we vast in een begeleidingsovereenkomst. Dit is een werkinstrument om te komen tot een optimale ondersteuning en een billijke verdeling van de begeleidingscapaciteit. 

De betrokken SPOC en hoofdadviseur analyseren samen met de algemeen directeur en coördinerend directeur of directeur-coördinator de ondersteuningsvragen van de instellingen. Vragen van instellingen en scholengroepen worden gebundeld, op elkaar afgestemd en waar relevant geclusterd op het niveau van een volledige scholengroep of scholengemeenschap. Daarnaast brengen we ook de afspraken met eventueel externe actoren in kaart. Het biedt een helikopterzicht op de initiatieven van de verschillende scholen binnen de scholengroep. 

Flow-OV-BO-CP.png

De clusterplanning is een instrument waarin de afspraken die gemaakt worden over de scholengroepen van de cluster heen samengebracht worden. Zo krijgen we een totaalbeeld van de trajecten die binnen de cluster worden opgenomen en de tijdsinvestering die dat met zich mee brengt.

Schooljaar 2023-2024

Om als directeur goed te weten waarvoor je als school, centrum, academie of scholengroep bij de PBD-GO! ondersteuning kan vragen, namen we je mee op pad doorheen het ondersteunings- en professionaliseringsaanbod voor het schooljaar 2023-2024. Op deze pagina vind je de opnames en presentaties van elke introductiesessie over ons aanbod én een brochure die dient als leidraad voor je voorbereiding op de begeleidingsovereenkomsten.

cover leidraad.png

Reflectievragen

De keuzes die je maakt, zijn niet louter inhoudelijk. Vaak is er veel expertise aanwezig in je scholengroep waar je al een beroep op kunt doen. Misschien wil een scholengemeenschap samenwerken rond een bepaald thema. Of loopt er een infrastructuurtraject waar je op wil inhaken. Om je te helpen in je keuze geven we je graag een aantal reflectievragen mee. Ze kunnen een mooie leidraad vormen voor een gesprek tijdens een College van directeurs.

  • Waar staat de school rond volgende aspecten van het strategisch plan:
    • Curriculumkwaliteit
    • Onderzoekende houding en werken met 'geïnformeerde praktijken'
  • Hoe groot is de nood om het curriculum flexibeler te organiseren?
  • Welke ondersteuning is er nodig voor de leidinggevende?
  • Welke expertise is er al in de scholengroep? En wat kan de scholengroep zelf opnemen als basiszorg?
  • Hoe verhoudt de begeleiding door de PBD zich tot begeleiding door externen?
  • Kiest de scholengroep een rode draad voor alle scholen? Of maakt elke school apart keuzes?


Jouw contactpersoon

Pedagogische begeleidingsdienst

Pedagogische begeleidingsdienst

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel