Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Samenstelling PTC Basisonderwijs

4 leden gekozen uit CoRa, CoDi en DiCo
 Voorzitter: Dirk Moulart, scholengroep Vlaamse Ardennen

  • Veronique De Merlier, scholengroep Westhoek
  • Catia De Smul, scholengroep Meetjesland
  • Marc Maertens, scholengroep Mandel & Leie

3 leden gekozen uit het lokale niveau

  • Erna De Roeck, scholengroep Impact
  • Cora Linskens, scholengroep Rivierenland
  • Pieter Cnaepkens, scholengroep Fluxus

4 leden uit de centrale diensten van het GO!

  • Inge Van Trimpont, permanente ondersteuningscel
  • Anja Preuveneers, afdeling onderwijsorganisatie en -personeel
  • Chris Martens, pedagogische begeleidingsdienst
  • Heidi Desmet, afdeling beleid en strategie

Notulist: Kris Vranken, permanente ondersteuningscel