Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Vereniging van directies van het basisonderwijs van het GO! (Virbo) vzw

VIRBO is de vereniging van directies van het basisonderwijs van het GO!.
 
VIRBO gelooft in een goede samenwerking en in het streven naar samenhorigheid om op te komen voor de belangen van onze directies. Sterk zijn we als vereniging via een goede netwerking en via het samenbrengen van alle ervaringen. We kunnen onze leden versterken door een doorgedreven informatiedoorstroming. Met de steun van alle leden is het VIRBO mogelijk om een sterke positie in te nemen bij overleg op verschillende niveaus. Dankzij het samenbrengen van de kwaliteit die bij de leden aanwezig is, kan VIRBO dan weer sterk staan in het verdedigen van én het kenbaar maken van de kwaliteit waarvoor het bestuursniveau en het beleidsvermogen van onze directies staat.
Doelstellingen:
 • de leden vertegenwoordigen bij overleg met de minister, het GO!, andere directeursverenigingen, in werkgroepen enz.;
 • de leden op de hoogte houden via info- en studiedagen;
 • nascholingsmomenten organiseren;
 • informatie en ideeën verzamelen in het veld;
 • ontmoetingsmomenten organiseren en netwerken onderhouden;
 • hulp en steun aan individuele directeurs verlenen;
 • een seniorenwerking verzorgen;
 • de belangen van de directeurs behartigen. De vereniging organiseert:
 • twee netwerkdagen per jaar;
 • één driedaags seminarie in maart;
 • een jaarlijkse VIRBO-happening met didactische beurs in april.

Vertegenwoordiging

De vereniging volgt zoveel mogelijk werkgroepen op die het gewoon en buitengewoon basisonderwijs betreffen en is onder andere vertegenwoordigd in de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor), het Netoverstijgend Overleg onder Directieverenigingen Basisonderwijs (NODB), de GO! directievereniging DIRGO, de centrale adviescommissies Basisonderwijs, Buitengewoon onderwijs en Leerlingenvervoer, de stuurgroep Kinderopvang en de stuurgroep Gezondheidsbeleid.

Contact

Didier Van de Gucht
voorzitter Virbo
Directeur GO! basisschool Carolus Magnus
 Jamblinne de Meuxplein 9
1030 Schaarbeek

didier.van.de.gucht@sgrbrussel.be 
www.facebook.com/GOVIRBO