Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Vereniging van Inrichtingshoofden van de Middenscholen van het GO! (VIGOM) vzw

Deze feitelijke vereniging wil:
  • het GO! versterken;
  • de ideeën en de filosorie van de GO! middenscholen en de belangen van haar leden behartigen bij de minister van Onderwijs, GO! centraal, de scholengroepen, de scholengemeenschappen, de politieke gezagsdragers en de vakorganisaties;
  • onderwijskundige en pedagogische aangelegenheden behandelen;
  • de professionaliteit van haar leden verhogen;
  • de belangen van de leerkrachten (GLSO en bachelor) verdedigen.