Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Vedibuso

Vereniging van Directies Buitengewoon Secundaironderwijs vzw
 
De Vereniging van Directies Buitengewoon Secundaironderwijs wil
  • de werking van de GO! scholen voor buitengewoon secundaironderwijs ondersteunen;
  • de directeurs in hun taak ondersteunen door de meest recente informatie over de werking van het buitengewoon onderwijs uit te wisselen en door te spelen;
  • specifieke noden aan de hogere overheid melden, zowel aan het GO! als aan het departement Onderwijs;
  • opkomen voor de beroepsbelangen van de directeurs buitengewoon secundaironderwijs;
  • contacten onderhouden met andere directeursverenigingen;
  • het standpunt van de vereniging vertegenwoordigen en verdedigen in diverse vergaderingen, commissies en organen waar een afvaardiging van de vereniging wordt gevraagd.