Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Sociale dienst vzw

De Sociale Dienst is een vzw voor de personeelsleden van het GO!.
Identificatienummer: 3597/96
Ondernemingsnummer: 457 305 807
RPR Brussel
   

Ons doel?

Het bevorderen van het welzijn van de personeelsleden van het GO! door middel van morele en financiële steun.
De Werking van de Sociale Dienst strekt zich uit tot de personeelsleden die vallen onder de bevoegdheid van de Raad van het GO!.
De vereniging heeft tot doel aan de bovenvermelde personeelsleden onder elke passende vorm de materiële en nietmateriële hulp te verschaffen die zij zowel in hun beroepsleven als in hun privaat leven mogen nodig achten.
 
Alle dossiers worden met de nodige aandacht en discretie behandeld volgens de deontologische regels ter zake. De activiteiten van de sociale dienst omvatten individuele en collectieve hulpverlening, zowel op niet-materieel als op materieel vlak.
 
De Algemene Vergadering bepaalt de criteria voor tussenkomsten op voorstel van het bestuursorgaan. De materiële en niet-materiële bijstand wordt verleend aan alle begunstigden.