Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Raad van Directeurs van de CLB's van het GO! (RADI)De Raad van Directeurs van de CLB's van het GO! (RADI) vzw heeft tot doel het groeperen van de Centra voor leerlingenbegeleiding (CLB) van het GO!, onderwijs van de Vlaamse gemeenschap met het oog op hun uitbouw en belangenbehartiging. Bij het realiseren van haar doelstellingen vormt het Pedagogisch Project van het GO! het uitgangspunt en wordt vanuit een pluralistische visie op de samenleving vertrokken. Zij wil haar doelstellingen realiseren door de CLB-centra van het GO! te vertegenwoordigen bij de overheid, door coördinerend op te treden, door hen te positioneren in het onderwijs- en maatschappelijk veld en door hun te ondersteunen bij hun uitbouw.