Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

PROFO vzw

 Profo_Logo_2018.png
 

PROFO vzw, een onafhankelijke vzw gegroeid vanuit de filosofie van het GO!, ondersteunt jongeren en hun context via verschillende trajecten om persoonlijke ontwikkeling en welbevinden te bevorderen. 

PROFO is opgericht als vzw om GO! scholen de mogelijkheid te bieden om projecten in te dienen bij overheden en besturen en desbetreffende fondsen te verwerven, een principe dat vandaag nog steeds geldt. Daarnaast is het haar corebusiness projecten uit te werken en uit te voeren binnen Leren en Werken en Duaal Leren.

Ondertussen is PROFO geëvolueerd van pure onderwijsorganisatie naar een onderwijs-welzijnsorganisatie. Naast de trajecten Aanloopfase Vorming, Aanloopfase Werk en Intensieve Begeleiding Alternerend Leren (begeleidingstrajecten voor Leren en Werken en Duale opleidingen) is PROFO ook aanbieder van NAadloos Flexibele Trajecten (NAFT). Dit zijn onderwijs-welzijnstrajecten voor jongeren die wegens pedagogische, juridische, sociale of persoonlijke redenen het onderwijs dreigen te verlaten.

De problematiek van die jongeren gaat vaak samen met spijbelgedrag, een problematische thuissituatie, delinquent gedrag of psychiatrische problemen bij de jongere of binnen zijn leefomgeving. Net zoals in onze andere projecten werken we ook hier netoverschrijdend en op maat van de jongere, maar staan we niet alleen open voor leerlingen uit Leren en Werken. Binnen NAFT zijn we er voor alle jongeren uit zowel deeltijds als voltijds onderwijs en Buitengewoon Secundair Onderwijs, zowel preventief als curatief. 

We willen onze jongeren sterker maken en ervoor zorgen dat ze optimaal kunnen deelnemen aan de maatschappij. Een principe dat je ook terugvindt in onze baseline: Iedereen sterker maken. 


Contact PROFO vzw
Franky Hiele (directeur)
franky.hiele@profo.be
www.profo.be
www.facebook.com/PROFOvzw
02 790 96 77
0493 18 96 96
Els Vermeulen (voorzitter PROFO vzw)
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 97 50