Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

GO! foundation

logo_GO_foundation_rh_met_magenta.png

Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap heeft sinds december 2018 haar eigen stichting: de GO! foundation.  

De GO! foundation heeft als doel acties, organisaties of verenigingen te ondersteunen die bijdragen aan de werking van het GO!, de verwezenlijking van het PPGO! en in het bijzonder het realiseren van gelijke kansen.

Om dit te kunnen doen, wil de stichting fondsen, giften, schenkingen en legaten verwerven, maar ook, scholen en scholengroepen ondersteunen om hun eigen fondsenwerving op een laagdrempelige manier te professionaliseren.

De GO! foundation wil zorgen voor extra impulsen om al onze leerlingen en cursisten een stevige basis te geven voor de toekomst.

Klemtonen

De GO! foundation wil vooral:

  • inzetten op de verdere uitbouw van de digitalisering in scholen
  • de maatschappelijke uitdagingen die in vele scholen leven oppikken en helpen beheersen (bv. klimaatverandering)
  • de armoede bestrijden en de sociale inclusie bevorderen

Centraal jaarthema

Elk jaar kiest de GO! foundation één overkoepelend jaarthema, dat aansluit bij de waarden en de visie van de stichting, waaraan acties kunnen worden gekoppeld.

Met 'SCHERMEN VOOR GELIJKE KANSEN' heeft de stichting vorig schooljaar, 2020-2021, dan ook ingezet op het dichten of op z'n minst verkleinen van deze digitale ongelijkheidskloof.

Via dit project konden scholen, samen met de GO! foundation, extra geld inzamelen voor de IT-apparatuur die ze nodig hebben om elke leerling of cursist toegang te geven tot de digitale snelweg.

Wie is wie in de GO! foundation?

Voorzitter

Ann Van Driessche
directeur Marketing, Communicatie en Evenementen VUB

Penningmeester

Dirk Mechelaere
afdelingshoofd Organisatieondersteuning GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Secretaris

Peter Goyvaerts
afdelingshoofd Netbrede ondersteuning en ontwikkeling GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Leden

Raymonda Verdyck

Els Vermeulen
beleidsadviseur GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Dimokritos Kavadias
docent politieke wetenschappen VUB en directeur Brussels informatie, documentatie & onderzoekscentrum BRIO

Sofie Christiaens
gedetacheerde leerkracht Frans aan het GO! technisch atheneum Handelsschool Aalst

Meer informatie