Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Directeursvereniging Volwassenenonderwijs van het GO! (Dirvogo)

Deze vereniging heeft tot doel:
  • de belangen van het volwassenenonderwijs van het GO!
  • de beroepsbelangen van haar leden te behartigen en te verdedigen;
  • pedagogische, onderwijskundige en organisatorische onderwerpen te behandelen;
  • de professionaliteit van haar leden te bevorderen;
  • op te treden als overlegorgaan.

Deze opsomming is geenszins beperkend. De vereniging kan alle verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel en haar medewerking verlenen aan elke gelijkaardige vereniging.

De vereniging organiseert jaarlijks een algemene vergadering en studiedagen voor al haar leden in het raam van deze doelstellingen. Het gaat vooral om studiedagen met goede praktijkvoorbeelden op allerlei gebied die georganiseerd worden in de centra voor volwassenenonderwijs zelf.