Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

DIBUO vzw

De Vereniging van Directies Buitengewoon Basisonderwijs (DIBUO) vzw wil
  • de werking van de GO! scholen voor buitengewoon basisonderwijs ondersteunen;
  • de directeurs in hun taak ondersteunen door de meest recente informatie over de werking van het buitengewoon onderwijs uit te wisselen en door te spelen;
  • specifieke noden aan de hogere overheid medlen, zowel aan het GO! als aan het departement Onderwijs;
  • opkomen voor de beroepsbelangen van de directeurs buitengewoon basisonderwijs;
  • contacten onderhouden met andere directeursverenigingen
  • het standpunt van de vereniging vertegenwoordigen en verdedigen in diverse vergaderingen, commissies en organen waar een afvaardiging van de vereniging wordt gevraagd.

Enkele bestuursleden vertegenwoordigen de vereniging op een of ander overlegplatform. De vereniging vergadert viermaal per schooljaar over actuele onderwijsthema’s. Ieder jaar organiseert de vereniging een gezellig samenzijn met erecollega’s, pedagogisch begeleiders en erepedagogisch begeleiders en daarnaast een teamversterkende activiteit voor haar leden, alsook een gemeenschappelijke navormingsdag.