Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

CODICO vzw

COördinatieraad DIrecteurs-COördinatoren

De vereniging heeft als doel de directeurs-coördinatoren/de voorzitters van de scholengemeenschappen basisonderwijs die lid zijn van de vereniging, als groep te vertegenwoordigen in en buiten het onderwijsveld en hen te ondersteunen in hun functie als directeur-coördinator of als voorzitter van een scholengemeenschap. De vereniging wil bovendien:

1. een adviserend orgaan zijn met betrekking tot het basisonderwijs t.a.v. het GO!, Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, en de overheid
2. de verbondenheid tussen de DICO's en de voorzitters van de scholengemeenschappen bewerkstelligen
3. de deskundigheid van de DICO's, de voorzitters van de scholengemeenschappen en andere onderwijsbetrokkenen verhogen
4. de scholengemeenschappen basisonderwijs van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, ondersteunen.

De vereniging heeft enkel effectieve leden. Elk lid behoort tot de adviesgroep DICO-West of DICO-Oost. Elke adviesgroep komt minstens viermaal per jaar samen. Tweemaal per jaar komen alle leden samen. 4 leden uit elke adviesgroep zetelen in de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur komt maandelijks samen.

Website: www.codicogo.be

Contactgegevens
Brenda Felix
voorzitter Directeur-coördinator
GO! scholengroep Ringscholen
Nieuwstraat 122
1730 Asse
directeur.coordinator@ringscholen.be