Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

COCODI vzw

Comité van coördinerend directeurs van het secundair onderwijs

 
Opdrachtsverklaring:
 1. De vereniging heeft tot doel:
  • de scholengemeenschappen secundair onderwijs te ondersteunen;
  • een forum te bieden waar ervaringen kunnen worden uitgewisseld en gezamenlijk aan oplossingen voor gemeenschappelijke problemen kan worden gewerkt;
  • een adviserend orgaan te zijn ten aanzien van de Raad van het GO!, de Cora en de overheid.
 2. De vereniging probeert deze doelstelling te bereiken door:
  •  het participeren aan verschillende overlegorganen;
  • geregelde intervisiemomenten met de leden te organiseren;
  • het organiseren van studiedagen al dan niet met externe partners;
  • jaarlijks een driedaags seminarie te organiseren.
 3. De Raad van Bestuur engageert zich om maandelijks samen te komen om de activiteiten voor te bereiden en de doelstellingen te realiseren.