Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Atheneum vzw

Atheneum vzw behartigt de belangen van de directeurs en adjunct-directeurs van de athenea en vertegenwoordigt ze bij het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, de minister, in het Platform Secundair Onderwijs en bij DIRGO.
 
Atheneum vzw stimuleert en ondersteunt de netwerking tussen de directeurs van het officieel secundair onderwijs. Tweemaal per jaar organiseert de vereniging een studiedag voor de directeurs, de eerste afzonderlijk, de tweede in samenwerking met het Platform Secundair Onderwijs.
 
Atheneum vzw formuleert ook standpunten in verband met het secundair onderwijs en verdedigt die in de overlegorganen van het departement Onderwijs en Vorming en van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.