Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Bevoegdheden

De Raad GO! treedt op als de centrale inrichtende macht en heeft de fundamentele opdracht de vrije schoolkeuze in Vlaanderen en Brussel te waarborgen. Hij is verantwoordelijk voor de Neutraliteitsverklaring en de Verklaring van Gehechtheid, het algemeen strategisch plan, de interne kwaliteitszorg, de leerplannen en het Pedagogisch Project van het GO!.
 
De Raad bepaalt de strategische visie van het net, stuurt op de hoofdlijnen en oefent controle uit. Hij ondersteunt de scholengroepen en scholen en kan scholengroepen, scholengemeenschappen, interne adviesorganen en pedagogische diensten oprichten. Hij organiseert de pedagogische begeleiding, de nascholing en het vormingscentrum voor de centra voor leerlingenbegeleiding.
 
De Raad wijst het mandaat van de afgevaardigd bestuurder toe en kan het ook beëindigen. Hij keurt de eigen begroting en jaarrekening goed en bepaalt de criteria om werkingsmiddelen en middelen voor eigenaaronderhoud en kleine infrastructuurwerken te verdelen over de scholengroepen. Ook de algemene bouwplanning, grote infrastructuurwerken en zware didactische apparatuur behoren tot de bevoegdheden van de Raad. De Raad kan onroerende goederen verwerven, beheren en verkopen.