Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Onderwijsorganisatie en -personeel

De afdeling Onderwijsorganisatie en -personeel ondersteunt de Raad en de afgevaardigd bestuurder bij de uitoefening van hun bevoegdheden inzake onderwijsorganisatie en personeelsbeleid, alsook inzake aspecten van het algemeen beleid.

De afdeling geeft daartoe input voor het verwoorden van beleidsstandpunten, doet aan belangenbehartiging via deelname aan allerlei overleg- en onderhandelingsorganen (waaronder het Sectorcomité X en de VLOR) en ondersteunt de andere bestuursniveaus bij de toepassing van de onderwijsregelgeving.

De afdeling telt 4 functionele teams.

Twee van deze teams leggen zich toe op de onderwijsorganisatorische aspecten van de verschillende onderwijsniveaus, een derde team legt zich toe op de personeelsaspecten in al haar facetten voor alle onderwijsniveaus en een vierde team doet de voorbereiding en opvolging van alle onderhandelingen en behartigt de overkoepelende/juridische dossiers.

  • Team leerplichtonderwijs omvat basisonderwijs en secundair onderwijs, inclusief de schoolgebonden materies van het buitengewoon basisonderwijs en het buitengenwoon secundair onderwijs.
  • Team niet-leerplichtonderwijs  omvat volwassenenonderwijs, deeltijds kunstonderwijs, internaten, centra voor leerlingenbegeleiding met inbegrip van het gezondheidsbeleid en de aspecten die een relatie hebben met welzijn, onder meer wat betreft het buitengewoon onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding.
  • Team onderwijspersoneel omvat alle personeelsaangelegenheden, zowel voor statutair als contractueel personeel, inclusief Bijzondere maatregelen.
  • Team sectorcomité X en overkoepelende/juridische dossiers doet de voorbereiding en opvolging van alle onderhandelingen, specifiek sectorcomité X. Het team behartigt ook de overkoepelende dossiers van de afdeling en staat ook in voor de juridische component van de dossiers.

Leiding: Koen Pelleriaux

Het ondersteuningsaanbod voor scholengroepen werd met ingang van 1 januari 2018 grondig geactualiseerd; de aangepaste versie kan je hieronder raadplegen.

Jouw contactpersoon

Marc Smets

afdelingshoofd, Onderwijsorganisatie en -personeel

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel