Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Stafdienst

De Stafdienst ondersteunt, coördineert en bewaakt de beleidstaken van de afgevaardigd bestuurder.

samen-shutterstock_1022439991.jpg
Ze bestaat uit:

beleidsadviseur

die de afgevaardigd bestuurder ondersteunt met beleidsvoorbereidende en afdelingsoverstijgende taken.
beleidsadviseur: Marijke Verdoodt - marijke.verdoodt@g-o.be  

een woordvoerder/persverantwoordelijke

die de afgevaardigd bestuurder ondersteunt in haar externe communicatie, die verantwoordelijk is voor de communicatie naar de pers en die de scholen en scholengroepen ondersteunt in communicatie naar de media.
woordvoerder/persverantwoordelijke: Nathalie Jennes – nathalie.jennes@g-o.be en David Janssens (halftijds) - david.janssens@g-o.be  

een preventiedienst

die de maatregelen coördineert over veiligheid en welzijn op het werk in de scholen, scholengroepen en de centrale administratieve diensten. De dienst bestaat momenteel uit een centrale entiteit op het niveau van de Raad en 14 afdelingen (één per twee scholengroepen) op het niveau van de scholengroepen.
preventieadviseur-coördinator: Guy Linten - guy.linten@g-o.be

data protection officer en een informatieveiligheidsconsulent

Het GO! bezit heel wat gegevens en ook specifiek heel wat persoonsgegevens over leerlingen en personeelsleden, als gevolg van haar (wettelijke) opdracht in verband met de controle op de leerplicht, het beheer van leerlingen- en personeelsdossiers, e.d. Dit is wettelijk geregeld en de data protection officere en de informatieveiligheidsconsulent zien erop toe dat dit op een veilige manier gebeurt met respect voor de privacy.
De data protection officer en de informatieveiligheidsconsulent wordt bijgestaan door aanspreekpunten in de scholengroepen.

data protection officer: Stijn Desomer - stijn.desomer@g-o.be
informatieveiligheidsconsulent: Sofie Descamps sofie.descamps@g-o.be

een secretariaat

van de voorzitter van de Raad GO! en de raadsleden
van de afgevaardigd bestuurderJouw contactpersoon

Staf

Stafdiensten

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel