Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Stafdienst

De Stafdienst ondersteunt, coördineert en bewaakt de beleidstaken van de afgevaardigd bestuurder.
 
Ze bestaat uit:

beleidsadviseurs

die de afgevaardigd bestuurder ondersteunen met beleidsvoorbereidende en afdeling overstijgende taken.
beleidsadviseur: Marijke Verdoodt - marijke.verdoodt@g-o.be 
financieel beleidsadviseur: Els Vermeulen - els.vermeulen@g-o.be

een woordvoerder/persverantwoordelijke

die de afgevaardigd bestuurder ondersteunt in haar externe communicatie, die verantwoordelijk is voor de communicatie naar de pers en die de scholen en scholengroepen ondersteunt in communicatie naar de media.

woordvoerder/persverantwoordelijke: Nathalie Jennes – nathalie.jennes@g-o.be

een preventiedienst

die de maatregelen coördineert over veiligheid en welzijn op het werk in de scholen, scholengroepen en de centrale administratieve diensten. De dienst bestaat momenteel uit een centrale entiteit op het niveau van de Raad en 14 afdelingen (één per twee scholengroepen) op het niveau van de scholengroepen.

preventieadviseur-coördinator: Guy Linten - guy.linten@g-o.be

een vertrouwenspersoon

bij wie elk personeelslid terecht kan voor advies, een ondersteunend of vrijblijvend gesprek, opvang en hulp, melding van ontoelaatbaar gedrag, informele klachtenbehandeling, bemiddeling e.d.
 
vertrouwenspersoon Ann Goeman - ann.goeman@g-o.be

een informatieveiligheidsconsulent

Het GO! bezit heel wat persoonsgegevens over leerlingen en personeelsleden, als gevolg van haar (wettelijke) opdracht in verband met de controle op de leerplicht, het beheer van leerlingen- en personeelsdossiers, e.d. Dit is wettelijk geregeld en de informatieveiligheidsconsulent ziet erop toe dat dit op een veilige manier gebeurt met respect voor de privacy.

Deze consulent wordt bijgestaan door aanspreekpunten in de scholengroepen.

informatieveiligheidsconsulent: Sofie Descamps sofie.descamps@g-o.be

een secretariaat

  • van de voorzitter van de Raad GO! en de raadsleden
  • van de afgevaardigd bestuurder

Jouw contactpersoon

Staf

Staf

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel