Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Missie en visie van het GO!

Missie

WAAROM we als GO! doen wat we doen, brengt ons bij het PPGO!, ons pedagogisch project. Samengevat: samen leren samenleven. Dit is wat ons drijft, waar we voor staan en waar we dag in dag uit voor gaan. Echte kansen bieden aan jonge mensen, segregatie tegengaan, talenten ontwikkelen en elk talent gelijkwaardig waarderen. Dat is en blijft ook in de 21ste eeuw de maatschappelijke opdracht van het GO!. Onze professionals streven naar kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen. Kwaliteit heeft te maken met het ontwikkelen van elk talent, met het vormen van de totale persoonlijkheid en de brede ontwikkeling van elk individu en met het harmonieus samenleven als actieve burgers in onze democratische maatschappij.

Ons pedagogisch project werd in 2015 geactualiseerd en is vandaag relevanter dan ooit, met actief burgerschap en onze kernwaarden (wederzijds respect, oprechtheid, gelijkwaardigheid, openheid en betrokkenheid) als belangrijke bouwstenen. 

Visie

Met het strategisch plan 2030 voegen we daar een extra dimensie aan toe: onze (poolster)visie. Die bepaalt HOE we onze missie willen realiseren. Ze omschrijft wat we als GO! willen zijn en waarin we ons onderscheiden van andere onderwijsaanbieders: "Dé favoriete leergemeenschap, voor iedereen gepersonaliseerd, spiegel en bouwsteen van de samenleving".

Hiermee bieden we een antwoord op een almaar toenemende maatschappelijke diversiteit en werken we aan onderwijskwaliteit voor elke lerende. We stemmen de leeromgevingen af op individuele verschillen en ondersteunen elk leerproces op maat. We leren leerlingen en cursisten om geleidelijk aan zelf de regie over eigen én gezamenlijke leerprocessen te nemen. Zo werkt het GO! doelgericht aan het verhogen van de onderwijskwaliteit, aan het maximaliseren van leerwinst voor elke lerende en aan het verhogen van de leermotivatie.

Kernteams van onderwijsprofessionals spelen hier een centrale rol. Het GO! ziet leren ook expliciet als een sociaal gebeuren. Dat betekent dat deze kernteams de leerlingen coachen, terwijl ze in samenwerking nieuwe kennis en inzichten opbouwen. Met dit doel creëren we veelzijdige leer- en leefomgevingen, ook los van plaats en tijd. Leren op een fysieke plek gaat er hand in hand met leren langs digitale weg.

Kortom, een school is niet langer alleen dat stenen gebouw, waarbinnen via vaste tijdskaders wordt lesgegeven. In de visie van het GO! is ze in de eerste plaats een dynamische leer- en leefgemeenschap, die de schoolmuren en schooluren overstijgt, met een open blik op de wereld. Zo vormt ze de motor van een complex ecosysteem waar ook andere maatschappelijke actoren en sectoren deel van uitmaken: cultuur, sport, welzijn, werk…