Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Onze doelstellingen

​een verstoorde relatie snel herstellen

Het snel en correct afhandelen van een klacht is een troef om de relatie met ouders en leerlingen te herstellen. Het is van belang dat de onvrede bij de klager snel wordt weggenomen. Klachten leren ons zelfs veel over het karakter, de eisen en de verwachtingen van de klager. We leren de klager beter kennen en kunnen eventueel anticiperen op volgende conflicten. En dan is er de publicitaire waarde van een klacht: een goede klachtenafhandeling leidt tot positieve mond-tot-mondreclame en draagt bij tot een goed imago.

een eenvoudige en laagdrempelige klachtenprocedure

Klachten die leven moeten zoveel mogelijk geuit worden en direct op de juiste plaats in de organisatie terechtkomen. De aanpak van de directeur staat voorop: de klacht moet direct en informeel behandeld worden op de plaats waar hij zich voordoet. Dan kan men ook snel en gepast reageren.

systematisch geordende gegevens verzamelen waarmee we onze dienstverlening voortdurend kunnen verbeteren en klachten voorkomen.

Klachten bezorgen ons concrete en bruikbare informatie over onze werking. Ze kunnen tekortkomingen aan het licht brengen. Het zijn dan ook waardevol le instrumenten voor feedback en kwaliteitsverbetering.