Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Klachtenprocedure

De klachtenprocedure is van toepassing op klachten van ouders, meerderjarige leerlingen, cursisten of andere belanghebbenden zoals buren, organisaties met wie men in aanraking komt, …
 
GO! personeelsleden kunnen met hun klachten terecht bij hun directeur of bij de algemeen directeur van de scholengroep. De klachtenprocedure van het GO! moet opgenomen worden in het schoolreglement. Het is een gedecentraliseerde klachtenprocedure die op 3 december 2004 werd goedgekeurd door de Raad van het Gemeenschapsonderwijs, in overeenstemming met de bevoegdheidsverdeling bepaald door het bijzonder decreet.
 
Klachten moeten in principe binnen de school of instelling zelf opgelost kunnen worden. Men kan ze melden aan de directeur van de school of instelling en met hem of haar bespreken. De directeur probeert dan de klacht direct en informeel af te handelen. Vindt men geen bevredigende oplossing, dan kan men klacht indienen bij de algemeen directeur of de klachtencoördinator van de scholengroep. Vanaf dan komt de klacht terecht in de formele klachtenprocedure. De algemeen directeur kan beslissen om complexe klachten ter behandeling voor te leggen aan de raad van bestuur.
 
De consortia voor het volwassenenonderwijs hebben ook een regionale ombudsdienst. Daar kunnen cursisten terecht als de klachtenprocedure van het centrum volledig is uitgeput, van de directeur tot de scholengroep. Een klager die niet tevreden is over het resultaat van de klachtenbehandeling binnen het GO!, kan terecht bij
de Vlaamse Ombudsdienst,
Leuvenseweg 86,
1000 Brussel
(0800-240 50),
die de klacht in tweede lijn behandelt.
 
Elke klacht is een signaal dat je kunt gebruiken om je organisatie te verbeteren. Maar dan moeten klachten natuurlijk wel geregistreerd, goed opgevolgd en behandeld worden.
 
Hoe je dit allemaal het best aanpakt, lees je in onderstaand document.