Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Mondiale Vorming

Kwaliteitsindicatoren voor Mondiale Vorming

 
Met de brochure "Kwaliteitsindicatoren voor mondiale vorming" wil de VLOR leraren helpen zich vooraf een deskundig oordeel te vormen over leermiddelen en begeleide activiteiten mondiale vorming. De brochure formuleert 'optimale doelstellingen', aansluitend bij bestaande leergebieden of vakken. De brochure bevat fiches voor het beoordelen van materiaal. U kan de fiches naar believen kopiëren of in pdf-formaat downloaden van de VLOR-website (klik op 'publicaties', dan op 'algemeen'). Daar kan u de brochure ook online bestellen.
 

Scholenbanden

 
Via het programma Scholenbanden stimuleert VVOB de samenwerking tussen scholen in Noord en Zuid. Op de website www.scholenbanden.be verneem je er alles over.
 
Scholenbanden publiceerde een inspiratiegids vol ervaringen en lessen voor iedereen die interesse heeft voor een partnerschap met een school in het Zuiden.
Je kan deze gids online raadplegen of aanvragen via info@scholenbanden.be, zolang de voorraad strekt.
 

Kleur Bekennen

 
Kleur Bekennen stimuleert, promoot en ondersteunt mondiale vorming en actief wereldburgerschap in het onderwijs. Kleur Bekennen helpt scholen projecten op te zetten en geeft financiële ondersteuning. Het is een gemeenschappelijk programma van de federale Minister van Ontwikkelingssamenwerking, de Belgische Technische Coöperatie (BTC), de Vlaamse provinciebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie.
 
Kleur Bekennen zorgt voor advies op maat, educatief materiaal, nascholing en financiële ondersteuning. Kleur Bekennen speelt de rol van tussenpersoon als scholen op zoek gaan naar begeleide activiteiten en coaching.
 
Voor wie?
Kleur Bekennen richt zich tot de derde graad van het basisonderwijs, alle secundaire graden en het hoger onderwijs.
 
Hoe werkt Kleur Bekennen?
In elke Vlaamse provincie en in Brussel vind je medewerkers. Deze promotoren helpen je bij het opzetten van mondiale activiteiten, in de documentatiecentra staan mensen klaar om advies te geven en de administratieve medewerkers volgen subsidieaanvragen op.
Heb je vragen, hier kan je de provinciale medewerkers bereiken.
 

Databank educatief materiaal van Kleur Bekennen

 

Ben je op zoek naar educatief materiaal, lesmappen, video's, cd-roms, spelkoffers, lesbrieven of documentatiemateriaal?  Ga dan naar ontdek een schat aan materiaal. Al deze materialen zijn gratis te ontlenen in de zeven documentatiecentra. Bovendien krijg je er professioneel advies van de medewerkers.
 
De educatieve materialen uit de documentatiecentra worden uitgebreid gescreend op basis van kwaliteitscriteria.
 

Links

 
Enkele links waar u meer informatie rond Mondiale Vorming en duurzame ontwikkeling kan vinden:
 
  • De Niet-Gouvernementele Organisaties (NGO's) op het internet: http://www.ngonet.be/
  • Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling: duurzame ontwikkeling is "een ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige generatie zonder daarmee voor de toekomstige generaties de mogelijkheden in gevaar te brengen om ook in hun behoften te voorzien". De Raad probeert deze duurzame ontwikkeling een concrete invulling te geven. Dit in de eerste plaats op basis van de Verklaring van Rio, Agenda 21: http://frdo-cfdd.be/
  • De publicatie Leren voor Duurzame ontwikkeling: een praktische leidraad werd gepubliceerd door de Stichting Leerplanontwikkeling (SLO). Het is in Nederland gemaakt als kernleerplan voor het funderend onderwijs van 4 tot 16 jaar.

Jouw contactpersoon

Jens Vermeersch

beleidsfunctie internationalisering en externe financiering, Netbrede ondersteuning en ontwikkeling

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel