Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Buurklassen

Uitwisseling met leerlingen

Met het programma Buurklassen financiert de Vlaamse overheid klasuitwisselingen tussen twee scholen, waarvan één Vlaamse en één uit een buurland van België.

Wat

Je werkt een schooljaar lang samen met een school uit één van de buurlanden van België. Als hoogtepunt is er een (wederzijdse) uitwisseling van de leerlingen.

Voor wie

Scholen in het basis- en secundair niveau van alle niveaus en vormen (inclusief het buitengewoon onderwijs) kunnen deelnemen.

Met wie

De partnerschool is afkomstig uit één van de buurlanden van België: Nederland, Frankrijk, Luxemburg, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

Hoe lang

Het project loopt over één schooljaar. De uitwisseling duurt minstens twee dagen en één nacht.

Beurs

Voor samenwerkingsprojecten met leerlingen kan een school een forfaitaire subsidie ontvangen voor:

  • de werkingskosten (communicatie, documentatie, materiaal, projectactiviteiten,...) tijdens de volledige duur van het project. Dit is een forfaitair bedrag van 250 euro.
  • voor de ontvangst van de buitenlandse partnerschool is een forfaitair bedrag van 40 euro per bezoekende leerling/leerkracht voorzien, met een maximumbedrag van 1.000 euro per project. Betreft het bezoekende leerlingen met bijzondere onderwijsnoden dan worden de bedragen respectievelijk 60 euro en 1.500 euro.
  • Ter voorbereiding van de klasuitwisseling kan ook één bezoek aan de partnerschool door minimum één leerkracht (of lid van de directie, het bestuur of de oudervereniging van de school) gefinancierd worden voor een forfaitair bedrag van 250 euro.
  • Voor één bezoek met de leerlingen aan de partnerschool is er een forfaitair bedrag van 100 euro per deelnemer (leerling en leerkracht) voorzien, met een maximaal bedrag van 3.000 euro per project. Betreft het bezoekende leerlingen met bijzondere onderwijsnoden dan worden de bedragen respectievelijk 120 euro en 3.600 euro.

De maximale subsidie per project bedraagt 4.500 euro. Betreft het leerlingen met bijzondere onderwijsnoden, dan bedraagt de maximale subsidie 5.600 euro

Indienen

De aanvraag gebeurt uiterlijk op 30 april bij Epos vzw.

Meer info

Buurklassen

wim.cloots@epos-vlaanderen.be

Jouw contactpersoon

Jens Vermeersch

beleidsfunctie internationalisering en externe financiering, Netbrede ondersteuning en ontwikkeling

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel