Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Goededoelenacties


Het GO! steunt elk jaar goededoelenacties zoals de Warmste Week in het najaar en JEZ in het voorjaar.

Vanuit ons pedagogisch project vinden we engagement en actief burgerschap immers belangrijke waarden.

 De Warmste Week 2023

Niet iedereen heeft het geluk om op te groeien zonder zorgen. Onveilige thuissituaties, stress op school, beperkt recht op vrije tijd, de invloed van sociale media en moeilijke verkeerssituaties maken kinderen en jongeren soms kwetsbaar. Daarom vlamt de De Warmste Week dit jaar voor meer veilige en zorgeloze plekken voor kinderen en jongeren.

Want iedereen verdient een warme jeugd en alle kansen om zich te ontplooien en zonder zorgen te kunnen spelen, ravotten, puberen en lachen.

Er zijn 287 projecten geselecteerd door de Koning Boudewijnstichting die je kan steunen. Deze projecten zorgen voor meer veilige plekken voor kinderen en jongeren, thuis, op school, in hun vrije tijd en online. Daar zijn ook negen projecten van het GO! bij. We lijsten ze hier op.

Projecten van GO! scholen in de kijker

  • GO! middenschool Ieper wil leerlingen uit de onthaalklas anderstalige nieuwkomers begeleiden in het ontdekken van hun nieuwe identiteit & het vinden van innerlijke balans, zonder diepgaand in te gaan op specifieke trauma's. Hierdoor kan hun mentale veerkracht versterkt worden vanuit intrinsieke kracht en kan dit hen voorbereiden op een kansrijke toekomst. 


  • GO! Athena Kortrijk gaat met Liganta Forte (Heule) een partnerschap aan voor een veilige omgeving en time-out plek, waar jongeren de nodige ruimte en tijd krijgen om tot rust te komen en waar ze werken aan hun persoonlijke groei, geloof en vertrouwen. 

  • GO! technisch atheneum campus Van Eyck Maaseik wil in het vak SKILLS in het derde jaar aandacht besteden aan onder andere emotionele en geestelijke gezondheid, sociaal-relationele competenties, initiatief en ondernemingszin. 

  • GO! internaat medisch pedagogisch instituut De Steiger Koksijde zet zich met het project "Kids in (e-)MOTION'' in voor een gezonde levensstijl voor kinderen, die zich in een moeilijke opvoedingssituatie bevinden. 

  • GO! school voor buitengewoon basisonderwijs Woudlucht in Heverlee kiest voor het project "Gevulde maagjes" waarbij er naar oplossingen gezocht wordt om leerlingen, die vaak uit kwetsbare gezinnen komen, een gezond gevulde maag te geven. 

  • GO! De 3Master Basisonderwijs Campus Kasterlee wil voor maximaal fietsplezier met een aangepaste elektrische rolstoelfiets zorgen. Zo kunnen kinderen met een ernstige fysieke beperking die niet kunnen fietsen op een gewone of aangepaste driewielfiets betrokken worden bij de fietslessen en uitstappen. 

  • GO! campus Impuls Oostakker geeft kinderen met autisme de kans een week in Frankrijk te gaan klimmen om verder te werken aan hun sociaal emotionele ontwikkeling.

  • GO! medisch pedagogisch instituut Kompas Sint-Niklaas zet met het project "Zorgeloos opgroeien door zorgeloos te spelen", in op (sensorisch) kwetsbare leerlingen. 


Acties organiseren 

Om deze en andere waardevolle projecten te realiseren kan je een actie bedenken om geld in te zamelen. Een wandeltocht, koekjesverkoop of Halloweenfeestje? Het kan allemaal. 

Een actie registeren kan hier.

Samen kunnen we ervoor zorgen dat alle kinderen en jongeren kunnen opgroeien
zonder zorgen en een hoopvolle toekomst tegemoet gaan.