Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Leerlingen onderwijs buiten de leerplicht

Onderwijs buiten leerplicht

Het onderwijs buiten de leerplicht omvat het volwassenenonderwijs en het deeltijds kunstonderwijs. Onze analyse van de cijfers voor het deeltijds kunstonderwijs berust op de tellingen van 1 februari, uitgevoerd door het Departement Onderwijs en Vorming en gepubliceerd in het Statistisch jaarboek van het Vlaams onderwijs. We vestigen er de aandacht op dat het hier enkel de financierbare cursisten betreft.

Gezien de aanpassing van refertejaar en de verhoogde vraag naar cijfers op schooljaarniveau, werd er beslist om ook voor het volwassenenonderwijs de cijfers weer te geven op schooljaarniveau in de plaats van refertejaar. Zo hebben ook cijfers over evoluties in inschrijvingen minder last van de sprong in refertejaar. Ook het Statistisch jaarboek van het Vlaams onderwijs zal binnenkort op schooljaar gegevens vrijgeven. Er werden net als in het jaarboek unieke inschrijvingen geteld. Dit wil zeggen dat een cursist, die binnen het schooljaar in verschillende modules binnen één opleiding is ingeschreven, maar één keer telt.

Deeltijds kunstonderwijs (DKO)

Op 1 februari 2020 waren er 14.664 cursisten ingeschreven in de kunst- en muziekacademies van het GO!, een stijging met 2,01%.

DKO (februari)2014-20152015-20162016-20172017-20182018-20192019-2020
Cursisten12.57712.72512.94613.23614.37514.664
Marktaandeel7,15%7,16%7,25%7,34%7,32%7,29%

 

Volwassenenonderwijs (VO)

Op 1 februari 2020 waren er 103.884 cursisten ingeschreven in de Centra voor Volwassenenonderwijs van het GO!. Dit resulteert toch in een lichte stijging van het marktaandeel tot 35,80%. De daling in  absolute aantallen is te wijten aan het feit dat HBO en SLO naar het Hoger onderwijs werden overgeheveld vanaf 01/09/2019.

VO 2014-20152015-20162016-20172017-20182018-20192019-2020
cursisten114.710111.559114.685113.400111.679103.884
marktaandeel32,94%33,03%34,30%34,62%34,88%35,80%

 

Internaten

Op 1 februari 2020 verbleven er in alle GO! internaten samen 2.052 financierbare internen. Het aantal internen kent een lichte daling, maar het marktaandeel is gestegen tegenover het voorgaande jaar.

Inernaten (februari)2014-20152015-20162016-20172017-20182018-20192019-2020
Internen2.2902.2862.2182.1942.0942.052
Marktaandeel21,40%22,10%22,00%22,04%21,63%21,86%

 

Daarnaast zijn er 20 internaten in het buitengewoon onderwijs (niet-gefinancierde instellingen).

Inernaten buo (februari)2014-20152015-20162016-20172017-20182018-20192019-2020
Internen1.3241.3001.2811.2301.3101.372