Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Leerlingen onderwijs buiten de leerplicht

Onderwijs buiten de leerplicht

Het onderwijs buiten de leerplicht omvat het volwassenenonderwijs en het deeltijds kunstonderwijs. Onze analyse van de cijfers voor het deeltijds kunstonderwijs berust op de tellingen van 1 februari, uitgevoerd door het Departement Onderwijs en Vorming en gepubliceerd in het Statistisch jaarboek van het Vlaams onderwijs. We vestigen er de aandacht op dat het hier enkel de financierbare cursisten betreft.


Deeltijds kunstonderwijs (dko)

Op 1 februari 2022 waren er 14.671 cursisten ingeschreven in de kunst- en muziekacademies van het GO!, een stijgend leerlingenaantal en marktaandeel ten opzichte van februari 2021.

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

2021-2022

12.946

13.236

14.375

14.664

14.332

14.671

7,25%

7,34%

7,32%

7,29%

7,37%

7,44%


Volwassenenonderwijs (VO)

Op 1 februari 2022 waren er 90.083 cursisten ingeschreven in de Centra voor Volwassenenonderwijs van het GO!. Dit resulteert in een stijging het aantal cursisten. De eerdere daling in absolute aantallen in 2020-2021  hadvooral te maken met de coronacrisis. De lockdown die inging in maart 2020 waardoor de CVO’s niet open konden blijven en sommige centra enkel digitaal lessen konden aanbieden.

Door de aanhoudende coronamaatregelen konden de centra ook na de lockdown niet op volle capaciteit lesgeven.

 

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

2021-2022

Cursisten

113.548

112.138

110.597

103.576

84.809

90.083

Marktaandeel

29,14%

29,11%

29,12%

30,46%

34,90%

34,46%


Internaten

Op 1 februari 2022 verbleven er in alle GO! internaten samen 2.124 financierbare internen, het aantal internen kent een stijging.

Internaten (februari)

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

2021-2022

Internen

2.218

2.194

2.094

2.052

2.031

2.124

Marktaandeel

22,00%

22,04%

21,63%

21,86%

21,57%

21,91%

Daarnaast zijn er 19 internaten in het buitengewoon onderwijs (niet-gefinancierde instellingen).

Inernaten buo (februari)

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

2021-2022

Internen

1.281

1.230

1.310

1.372

1.380

1.348

 

CLB’s

Binnen GO! worden 19 CLB ingericht. Tijdens het schooljaar 2021 – 2022 begeleiden zij samen 246 481 leerlingen. De GO! CLB begeleiden niet alleen alle GO! scholen, maar werken daarnaast ook samen met contractscholen uit het officieel gesubsidieerd onderwijs en Syntra. De GO! CLB beschikten voor het geheel in 2021-2022 over 707,63 omkaderingsgewichten.

aantal leerlingen.png

aantal begeleiders.png

Over een periode van 9 jaar nam het leerlingenaantal in de GO! CLB toe met 42 857 leerlingen (een stijging van 21.05%).